lavar, Licheʹnes, organismer där svampar sammanlever med alger eller cyanobakterier och utvecklar busk-, blad- eller skorplika växtformer. En sådan

(19 av 132 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Byggnad

Svampen utgör vanligtvis huvuddelen av lavbålen. Den hör i de allra flesta fallen till gruppen sporsäckssvampar, bara i enstaka fall basidsvampar. I bålen kan antingen en grönalg eller en

(29 av 204 ord)

Förökning

Både könlig och könlös förökning förekommer. Systematiskt är en lav en svamp, eftersom svampen svarar för den könliga förökningen och således bestämmer släktskapen med andra

(25 av 176 ord)

Ekologi

Samlivet mellan svamp och lav kallas ofta symbios, men termen mutualism förekommer också. Tveklöst drar svampen större nytta av samlivet, och den har till skillnad från ”algen” inte hittats frilevande. Det är dock svårt att identifiera alger i lavbålen, eftersom algcellerna förändras mycket kraftigt genom påverkan av svampen. Algens cellvägg förändras starkt för att kunna förse svampen med nödvändiga assimilationsprodukter. Samlivet ger även upphov till speciella kemiska substanser, lavsyror, som kan utnyttjas vid identifikation av arter eftersom de med enkla

(80 av 838 ord)

Praktisk användning

I Sverige är renlavarna kanske de ekonomiskt viktigaste lavarna genom sin betydelse för renarna under vintern.

image/jpeg

lavar. Arterna grå renlav (Cladina rangiferina) och gulvit renlav (C. arbuscula) växer i tuvor eller mattor direkt på klippor. I fjälltrakterna utgör dessa lavar en viktig beståndsdel i renarnas föda.

image/jpeg

lavar. På hällmark domineras växtligheten oftast av lavar, framför allt renlavar av släktet Cladina.

Fönsterlaven, felaktigt kallad vitmossa

(68 av 484 ord)

Medverkande

  • Roland Moberg

Litteraturanvisning

M.E. Hale, Jr., The Biology of Lichens ( 3:e upplagan 1983);
D.L. Hawksworth & D.J. Hill, The Lichen-Forming Fungi ( 1984);
A. Hennsen & H.M. Jahns, Lichenes ( 1974);
R. Moberg & I. Holmåsen, Lavar, en fälthandbok ( 3:e upplagan 1990);
E. Peveling (utgivare), Progress and Problems in Lichenology in the Eighties ( 1987);
David H.S. Richardson, The Vanishing Lichens ( 1975).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lavar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lavar