svampar, Fuʹngi, organismrike med totalt ca 100 000 beskrivna arter, varav ca 12 500 i Sverige. Trots det stora antalet arter är svamparna fortfarande dåligt kända, och enligt en uppskattning bör det verkliga antalet arter vara runt 1,5 miljoner, eller sex gånger antalet växtarter.

Genom

(45 av 307 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Ekologi och utbredning

Svampar förekommer i alla miljöer och på de mest skilda underlag över hela världen, till och med i polartrakter och på djuphavsbottnar. Svampar lever bl.a. som saprofyter på dött organiskt material som död ved, döda

(35 av 245 ord)

Förökning

Svampar förökar sig genom könlig produktion av sporer i fruktkroppar, genom vegetativ produktion av sporer eller genom fragmentering av mycelet. Hos de huvudsakligen vattenlevande chytridiomyceterna rör sig fortplantningskropparna med hjälp av ett gissel, men övriga egentliga

(36 av 254 ord)

Systematik

En svampsystematik värd namnet uppstod inte förrän i början av 1800-talet, när tillräckligt många arter var kända. I de system som upprättades av pionjärerna Christiaan Hendrick Persoon

(27 av 190 ord)

Svampliknande organismer

Mykologiska läroböcker beskriver ofta även de organismer som liknar svampar och

(11 av 71 ord)

Utvecklingshistoria

Svampar har en lång geologisk historia och är vanliga som mikrofossil. De flesta svampfossil utgörs av hyfer, sporsäckar och sporer, men ett fåtal större svampfossil har

(26 av 181 ord)

Utnyttjande

Människan utnyttjar svampar till mat och för tillverkning av livsmedel, drycker, läkemedel och kemikalier samt i biologisk

(17 av 119 ord)

Svamp som livsmedel

I Sverige, liksom i andra germanska länder, är bruket att äta svamp inte lika gammalt som i t.ex.

(18 av 123 ord)

Näringsinnehåll

Svampar ger i förhållande till andra livsmedel ganska lite energi. Champinjoner

(11 av 78 ord)

Medverkande

  • Björn Norden
  • Else Marie Friis
  • Låtta Skogh
  • Nils Lundqvist

Litteraturanvisning

P.M. Kirk, P.F. Cannon, D.W. Minter, J.A. Stalpers (utg..), Dictionary of the Fungi (10:e upplagan 2008);
H. Knudsen & J. Vesterholt, Funga Nordica: Agaricoid, boletoid and cyphelloid genera (2008);
S. Ryman & I. Holmåsen, Svampar: En fälthandbok (3:e upplagan 1992);
M. Ulloa & R.T. Hanlin, Illustrated Dictionary of Mycology (2000).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, svampar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/svampar