Lesotho [-so:ʹ-], stat i södra Afrika; 30 355 km2, 2,1 miljoner

(11 av 78 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Lesotho är ett högt beläget platå- och bergslandskap med ett torrt och svalt klimat. Vintertid förekommer nattfrost.

Landet inledde en demokratisering

(21 av 147 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Lesotho är det land i södra Afrika som mest gör skäl för beteckningen

(13 av 92 ord)

Klimat

Medeltemperaturen i låglandet kring Maseru ligger under året kring 16 °C och

(12 av 59 ord)

Växt- och djurliv

Det mesta av den naturliga vegetationen utgörs av gräsmarker som i vissa områden påverkas av årliga bränder.

(17 av 116 ord)

Naturskydd

Lesotho hade 2010 två nationalparker. Sehlabathebe nationalpark, som ligger i landets

(11 av 46 ord)

Befolkning

Lesotho har en befolkningstäthet av 69 invånare per km2, men fördelningen är ojämn. De bergiga östra delarna är glest befolkade; cirka 70 procent av invånarna bor i de begränsade bördiga låglandsområdena i väster. Lokalt kan befolkningstätheten i västra

(38 av 275 ord)

Språk

Bantuspråket sotho (sesotho, sydsotho) talas av ca 85 % av befolkningen; ca

(12 av 30 ord)

Religion

Vid sekelskiftet 1900 uppgick andelen kristna i Lesotho till ungefär en tiondel av befolkningen. I dag är drygt 90 % av lesothierna kristna. Katolska kyrkan, som etablerades i landet 1862, är det största kristna samfundet med nästan

(37 av 257 ord)

Utbildning

Skolväsendet i Lesotho består av en 7-årig primärskola, som är avgiftsfri och obligatorisk, samt en 5-årig

(16 av 113 ord)

Sociala förhållanden

Lesotho är ett av världens minst utvecklade länder och omkring halva befolkningen lever i fattigdom. Nästan hälften av barnen

(19 av 132 ord)

Näringsliv

Lesotho är ett av världens minst utvecklade länder. Trots att endast cirka 10 procent av landets yta är lämplig för permanent jordbruk sysselsätts majoriteten av

(25 av 174 ord)

Utrikeshandel

Lesotho uppvisar ett stort underskott i sin handelsbalans. Transfereringar, huvudsakligen från

(11 av 78 ord)

Kommunikationer

Den bergiga terrängen i Lesotho har inneburit att stora delar av landet varit

(13 av 89 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen är mycket liten (8 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns

(13 av 80 ord)

Statsskick och politik

Lesotho är enligt författningen en demokratisk monarki. Kung sedan 1990, med

(11 av 18 ord)

Statsskick

Demokratisering inleddes i Lesotho 1993, då val hölls och en ny grundlag

(12 av 85 ord)

Politik

Det tidigare ledande partiet Basotho Congress Party (BCP) sprack 1997 och majoriteten av medlemmarna gick till det nya Lesotho Congress for Democracy (LCD). I valet 1998 vann det partiet hela 78 av 80 platser. Förlorarna anklagade LCD för valfusk, och i den oroliga situationen intervenerade det fria Sydafrika

(48 av 339 ord)

Rättsväsen

Rättssystemet i Lesotho inkluderar lagstiftning från kolonialtiden, inhemsk lagstiftning och lokal

(11 av 45 ord)

Försvar

Försvaret omfattar (2009) 2 000 man värvad trupp och är organiserat i

(12 av 49 ord)

Konst och arkitektur

Klippmålningar utförda under förhistorisk och nyare tid av san-folket (bushmän) förekommer

(11 av 68 ord)

Musik

Musiken i Lesotho är nära besläktad med andra folkgruppers musik i Sydafrika. Praktiskt taget all musikutövning är vokal, baserad på responsoriala

(21 av 148 ord)

Historia

Lesotho var ursprungligen och fram till cirka 1820 befolkat av san-folket. Därefter kom folk norrifrån i de folkvandringar av bantufolk söderut som kallas mfecane (’den stora oredan’). Omkring 1830 enade kung Moshoeshoe I sothofolket och grundade ett rike som motstod talrika angrepp från grannfolken zulu och ndebele. Vid samma tid uppträdde ett nytt hot, de boer som utvandrat från Kapkolonin för att grunda egna republiker, Transvaal och Oranjefristaten. Den senares expansionsplaner fick Moshoeshoe att be om britternas beskydd. År 1868

(80 av 773 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Bengt Nilson
 • Berit Sahlström
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Per Söderberg
 • Ragnar Hall
 • Roy Unge
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
H. Ashton, The Busuto (1952);
Colin Murray, Families Divided: The Impact of Migrant Labour in Lesotho (1981).
Historia:
S.J. Gill, A Short History of Lesotho (1993);
J.D. Omer-Cooper, History of Southern Africa (2:a upplagan 1994).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Lesotho. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lesotho