(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Individens frigörelse

Partiet har sitt idémässiga ursprung i upplysningstidens filosofi och den tidiga liberalismen, som i mångt och mycket var en upprorsrörelse mot privilegiesamhället. Den tidiga liberalismen verkade för individens frigörelse från överhet av olika slag – monarkin, kyrkan och

(38 av 271 ord)

Försvagning, splittring och bildandet av Folkpartiet

Början av 1900-talet var en storhetstid för svensk liberalism. Under 1920-talet inträdde däremot en försvagning och splittring av den liberala rörelsen. Motsättningar i

(23 av 160 ord)

Efterkrigstiden

Under Bertil Ohlins ledning utformades en ny variant av den klassiska liberalismen som gavs beteckningen ”socialliberalism”. Dess innebörd var att en fri ekonomi

(23 av 173 ord)

Mittensamverkan

Under 1960-talet och början av 1970-talet sökte partiet närma sig Centerpartiet för att genom den så kallade mittensamverkan skapa ett kraftfullt alternativ

(22 av 153 ord)

Folkpartiet i regeringen

När de borgerliga partierna i 1976 års val tillsammans erhöll majoritet i riksdagen medverkade Folkpartiet till bildandet av en borgerlig trepartiregering

(21 av 144 ord)

”Westerbergeffekten”

Partiprogrammet från 1982 innebar i viss mån en återgång till Ohlins socialliberalism genom att framhävandet av individens frihet och ansvarstagande skedde parallellt

(22 av 154 ord)

Fyrpartiregeringen

Åren 1991–94 ingick Folkpartiet i den borgerliga fyrpartiregeringen efter att tillsammans med Moderaterna gått till val på programmet ”Ny start för Sverige”. Vid valet 1994 noterade

(26 av 181 ord)

Allians för Sverige

Inför valet 2006 formade partiet, tillsammans med de andra tre borgerliga riksdagspartierna, Allians för Sverige (se Alliansen) som en gemensam borgerlig valplattform. Valrörelsen blev dramatisk för partiet

(27 av 189 ord)

Medverkande

  • Björn Molin
  • Frans af Schmidt
  • Fredrik Melander
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Tommy Möller
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberalerna/historia