Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

(20 av 139 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Idéutveckling

Partiet har sitt idémässiga ursprung i upplysningstidens filosofi och den tidiga liberalismen, som i mångt och mycket var en upprorsrörelse mot privilegiesamhället. Den tidiga liberalismen verkade för individens frigörelse från överhet av olika slag – monarkin, kyrkan och aristokratin. Ett centralt krav blev därför allmän och lika rösträtt för män, senare också för kvinnor. Liberalerna och dess föregångare kom också att verka i nära samarbete med rösträttsrörelsen. Efter införandet av allmän

(71 av 507 ord)

Historia

Liberalernas historia i Sverige går tillbaka till reformvännerna i riksdagen på 1800-talet. Den mest namnkunnige var Adolf Hedin, som argumenterade för demokratisering, allmän folkbildning och likhet inför lagen. Mot slutet av 1800-talet fick kravet på allmän rösträtt ökad uppslutning i rösträttsrörelsen och vid folkriksdagarna.

Ur rösträttsrörelsen uppstod 1902 det första liberala rikspartiet, Frisinnade landsföreningen, som i riksdagen hade sin motsvarighet i Liberala samlingspartiet. Partiet bildades för att kämpa för politisk demokrati, och denna kamp kom att dominera 1900-talets båda första

(80 av 1144 ord)

Social väljarstruktur

Folkpartiet har en mer heterogen valmanskår än övriga partier och är i

(12 av 85 ord)

Organisation

Liberalerna är organisatoriskt uppbyggt på lokalavdelningar, som i vissa fall är sammanslutna i kommunföreningar. I varje län

(17 av 121 ord)

Sidoorganisationer

Liberalernas sidoorganisationer, med rätt till representation vid landsmötet och i partistyrelsen, är kvinnoförbundet

(13 av 90 ord)

Press

Den liberala pressen, som är upplagemässigt dominerande i Sverige, har i

(11 av 74 ord)

Medverkande

  • Björn Molin
  • Frans af Schmidt
  • Fredrik Melander
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Tommy Möller

Litteraturanvisning

H. Holmberg (utgivare), För frihet och rättvisa: Liberalismen i Sverige 1902–1982 (1982);
Lars Freeman, Med liberalismen i blodet (1958);
J. Weibull (utgivare), Liberal ideologi och politik 1934–1984 (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Liberalerna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberalerna