Liberalerna, L, 1934–90 Folkpartiet, 1990–2015 Folkpartiet liberalerna, politiskt parti, grundat 1934, med organisatoriska rötter i Frisinnade landspartiet, som bildades 1902.

Liberalerna utgår från den liberala ideologi som sätter

(28 av 193 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Väljare

Liberalerna har en mer heterogen valmanskår än övriga partier och är i relativt liten utsträckning

(15 av 104 ord)

Organisation

Liberalerna är organisatoriskt uppbyggt på lokalavdelningar, som i vissa fall är sammanslutna i kommunföreningar. I varje län finns ett länsförbund samt i Stockholm riksorganisationen med en

(26 av 181 ord)

Press

Den liberala pressen, som är upplagemässigt dominerande i Sverige, har i motsats till

(13 av 92 ord)

Historia

(1 av 1 ord)

Individens frigörelse

Partiet har sitt idémässiga ursprung i upplysningstidens filosofi och den tidiga liberalismen, som i mångt och mycket var en upprorsrörelse mot privilegiesamhället. Den tidiga liberalismen verkade för individens frigörelse från överhet av olika slag – monarkin, kyrkan och

(38 av 271 ord)

Försvagning, splittring och bildandet av Folkpartiet

Början av 1900-talet var en storhetstid för svensk liberalism. Under 1920-talet inträdde däremot en försvagning och splittring av den liberala rörelsen. Motsättningar i

(23 av 160 ord)

Efterkrigstiden

Under Bertil Ohlins ledning utformades en ny variant av den klassiska liberalismen som gavs beteckningen ”socialliberalism”. Dess innebörd var att en fri ekonomi

(23 av 174 ord)

Mittensamverkan

Under 1960-talet och början av 1970-talet sökte partiet närma sig Centerpartiet för att genom den så kallade mittensamverkan skapa ett kraftfullt alternativ

(22 av 154 ord)

Folkpartiet i regeringen

När de borgerliga partierna i 1976 års val tillsammans erhöll majoritet i riksdagen medverkade Folkpartiet till bildandet av en borgerlig trepartiregering

(21 av 144 ord)

”Westerbergeffekten”

Partiprogrammet från 1982 innebar i viss mån en återgång till Ohlins socialliberalism genom att framhävandet av individens frihet och ansvarstagande skedde parallellt

(22 av 155 ord)

Fyrpartiregeringen

Åren 1991–94 ingick Folkpartiet i den borgerliga fyrpartiregeringen efter att tillsammans med Moderaterna gått till val på programmet ”Ny start för Sverige”. Vid valet 1994 noterade Folkpartiet

(27 av 188 ord)

Allians för Sverige

Inför valet 2006 formade partiet, tillsammans med de andra tre borgerliga riksdagspartierna, Allians för Sverige (se Alliansen) som en gemensam borgerlig valplattform. Valrörelsen blev dramatisk

(25 av 175 ord)

Blocköverskridande överenskommelse

I riksdagsvalet 2018 var partiets andel av rösterna, 5,5 procent, i princip oförändrad jämfört med 2014. Tillsammans med Centerpartiet hade Liberalerna en nyckelroll under månaderna efter valet och den utdragna processen att tillsätta en ny statsminister. Stefan Löfvens (S) rödgröna regering avsattes i september av Allianspartierna och Sverigedemokraterna. I november röstade dock

(52 av 361 ord)

Internationella samarbeten

I Europaparlamentet ingår Liberalerna i Alliansen för liberaler och demokrater för

(11 av 52 ord)

Medverkande

  • Anders Hansson
  • Björn Molin
  • Frans af Schmidt
  • Fredrik Melander
  • Marja Lemne
  • NE-redaktionen (uppdatering)
  • Tommy Möller

Litteraturanvisning

Lars Freeman, Med liberalismen i blodet (1958);
H. Holmberg (utgivare), För frihet och rättvisa: Liberalismen i Sverige 1902–1982 (1982);
J. Weibull (utgivare), Liberal ideologi och politik 1934–1984 (1984).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Liberalerna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/liberalerna