limnologi (nylatin limnologiʹa, av grekiska liʹmnē ’sjö’, ’damm’, ’träsk’ och -logiʹa

(11 av 64 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Limnologi som vetenskap

Den tidiga limnologiska forskningen bedrevs endast från autekologisk synpunkt, dvs. inskränkte sig till studiet av de enskilda växt- och djurarternas förhållande till sin omgivning. Senare infördes även det synekologiska synsättet, vilket innebar ett klarläggande av interaktioner mellan växt-

(38 av 266 ord)

Limnologin i dag

Dagens forskare i limnologi ägnar sig åt såväl studier av de enskilda organismernas förhållande till olika miljöfaktorer som åt studier av

(21 av 148 ord)

Historia

En av de första limnologiska studierna gjordes 1674, med en beskrivning av den trådformiga grönalgen Spirogyra från Berkelsesjön i Holland. Fenomenet med seicher (egensvängningar) i sjöar beskrevs 1742, och de första kända temperaturmätningarna genomfördes i schweiziska sjöar av Horace de Saussure 1779.

(42 av 293 ord)

Medverkande

  • Anders Kullberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, limnologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/limnologi