Linköping, kommun och tätort i Östergötland (Östergötlands län). Tätorten är centralort

(11 av 15 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kommunen

Linköpings kommun ligger i Östergötland (Östergötlands län); 1 436 km2, 163 051 invånare (2020). Kommunen genomkorsas av järnvägarna Stockholm–Malmö och Linköping–Hultsfred(–Kalmar) samt Europaväg 4 och riksväg 34. Centralort är tätorten Linköping.

image/jpeg

Linköping. Kommunvapen.

Väster om sjön Roxen finns sedimentär berggrund med kalksten och alunskiffer.

(45 av 296 ord)

Tätorten

Tätorten (staden) Linköping är centralort i Linköpings kommun, Östergötland (Östergötlands län).

(11 av 58 ord)

Bebyggelse

Linköpings ursprungliga gatunät har tydlig senmedeltida prägel med smala gator och det fyrkantiga Stora torget. Efter

(16 av 114 ord)

Historia

Linköping var en kyrklig centralort redan vid 1100-talets början. Staden Linköping växte fram först någon gång under 1200-talet, och stadsfunktioner kan säkert beläggas från cirka 1300. Linköpings utveckling gynnades

(29 av 205 ord)

Fornlämningar

Området för de äldre stads- och landsförsamlingarna är rikt på fornminnen. Det består av slättbygd söder om Roxen

(18 av 128 ord)

Ortnamnet

Namnet Linköping (ca 1120 Liunga kaupinga) innehåller ljungåsyftande ljungbeväxt mark,

(10 av 14 ord)

Källangivelse
Nationalencyklopedin, Linköping. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/linköping