litteratuʹr (latin litteratuʹra ’alfabet’, ’bokstavsskrift’, ’skrift(lig framställning)’, ’grammatik’, ’språkvetenskap’, av liʹttera ’bokstav’), här samlingsbeteckning för skrivna texter som uppfyller vissa estetiska kriterier. I latinet förekommer litteratura med tre skilda betydelser:
1) någonting skrivet,
2) filologi,
3) lärdom, vetenskap.

Fram till början av 1800-talet betecknade litteratur lärdom, bokkunskap. För litteratur i modern mening använde man i Sverige från och med gustavianerna ordet ”vitterhet”. Från slutet av 1700-talet skedde en förskjutning, i det

(71 av 507 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bernt Olsson

Litteraturanvisning

B. Bennich-Björkman, Termen litteratur i svenska 1750–1850 ( 1970);
J. Bessière, Dire le littéraire ( 1990);
C. Fehrman, ”Vitterhet, litteratur och diktkonst – tre termer och deras historia”, Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens årsbok 1967;
E.A. Havelock, The Muse Learns to Write ( 1986);
R. Ingarden, Das literarische Kunstwerk ( 3:e upplagan 1965);
W.J. Ong, Muntlig och skriftlig kultur ( svensk översättning 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, litteratur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteratur