litteraturteori, benämning på sådana föreställningar om ordkonst som lägger grunden för ett vetenskapligt studium av litteratur. Någon enhetlig och allmänt antagen sådan teori finns inte. Däremot finns en mängd teorier om ordkonsten och därmed om hur den bör studeras. Från 1960-talet har intresset för litteraturens teoretiska frågor ökat enormt och påverkat litteraturforskningen djupt.

De klassicistiska föreställningarna om litterär konst går ut på att den är eller bör vara ett angenämt och smakfullt sätt att förmedla tankar och kunskaper som är

(80 av 1049 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Louise Vinge

Litteraturanvisning

C. Entzenberg & C. Hansson (utgivare), Modern litteraturteori 1–2 ( 1992);
A. Jefferson & D. Robey (utgivare), Modern Literary Theory: A Comparative Introduction ( 1982);
Inge Jonsson, Idéer och teorier om ordens konst ( 2:a upplagan 1978).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, litteraturteori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteraturteori