litteraturvetenskap, den forskning vars föremål är litteraturen och den litterära processen, dvs. den litterära textens tillkomst, utformning, spridning, mottagande, verkan och värdering. Sedan 1968 är litteraturvetenskap i Sverige benämning på ett universitetsämne, tidigare benämnt litteraturhistoria med poetik. Namnbytet speglar en förändring i synen på litteraturforskningens områden och metoder. En utländsk motsvarighet till termen litteraturvetenskap är tyskans Literaturwissenschaft. Internationellt sett råder emellertid endast svag överensstämmelse i termfrågan. Så saknar ordet litteraturvetenskap motsvarighet i engelskan, där man använder uttrycken literary criticism och

(80 av 1017 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Hans-Erik Johannesson

Litteraturanvisning

K. Aspelin, Textens dimensioner (1975);
Lars Gustafsson, Estetik i förvandling (1986);
Lars Gustafsson (utgivare), Forskningsfält och metoder inom litteraturvetenskapen (2:a upplagan 1974);
A. Kittang m.fl., Om litteraturhistorieskrivning (1983);
S. Linnér, Litteraturhistoriska argument: Studier i en vetenskaps metodpraxis (1964);
G. Tideström, ”Termen litteraturvetenskap”, Samlaren 1968;
R. Wellek & A. Warren, Litteraturteori (svensk översättning 1967).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, litteraturvetenskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/litteraturvetenskap