LO, Landsorganisationen i Sverige, sammanslutning av fackliga arbetstagarorganisationer som enligt sina stadgar ska ”tillvarata arbetstagarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet samt verka för en samhällsutveckling på grundval

(28 av 198 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

(1 av 1 ord)

Organisation och medlemmar

LO bildades 1898 som en defensiv organisation med få samordnande uppgifter. Rätten att gå samman i fackliga organisationer ansågs vid denna tid inte självklar. Medlemsförbunden skulle bistå varandra i

(29 av 204 ord)

Förhållandet LO–SAP

En nära samverkan mellan arbetarrörelsens fackliga och politiska grenar ansågs redan tidigt självklar och nödvändig. Vid den första kongressen beslöts att till LO ansluten förening inom tre år också skulle ansluta sig till

(33 av 229 ord)

Motstånd

Som organisation har LO mött motstånd såväl från statsmakterna som från grupper inom de egna leden. År 1899 antog riksdagen

(20 av 136 ord)

Förhandlingar

Inom LO eftersträvade man tidigt att teckna avtal med arbetsgivarparten. Arbetsgivarna var emellertid inte beredda att möta den fackliga organisationen som motpart på arbetsmarknaden. Efter en omfattande facklig konflikt inom verkstadsindustrin skedde 1905 ett genombrott på området.

I den s.k. decemberkompromissen 1906 nåddes en överenskommelse mellan LO och

(48 av 336 ord)

Makt och inflytande

Den svenska modellen – rollfördelningen mellan stat, kapital och arbete – med dess långtgående återverkningar i arbetslivet aktualiserade i början av 1940-talet frågorna om miljön i arbetslivet.

(27 av 190 ord)

Internationellt engagemang

Efter första världskriget ingick LO i Internationella fackföreningsfederationen (Amsterdaminternationalen). Tiden efter

(11 av 67 ord)

Medverkande

  • Birgitta Alm
  • Lars Björlin

Litteraturanvisning

R. Casparsson, LO under fem årtionden 1–2 (1947–48);
T. Lindbom, Den svenska fackföreningsrörelsens uppkomst och tidigare historia 1872–1900 (1938);
K. Misgeld, Den fackliga europavägen: LO, det internationella samarbetet och Europas enande 1945–1991 (1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, LO. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lo-(2)