lutherdom, sammanfattande benämning på de kyrkor och det fromhetsliv som utgår från Martin Luther och den lutherska reformationen. Utmärkande för denna kyrkotradition är att frälsningsfrågan står i centrum och att svaret på denna fråga blir evangeliet om Guds nåd mot syndare. Det för kyrkan avgörande blir då att bevara och gestalta detta evangelium ”rent” och oförvanskat.

Bibeln blir yttersta norm i sin egenskap av att vara källa för evangeliet om människans rättfärdiggörelse inför Gud, genom tron, av nåd allena; den

(80 av 1186 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Per Erik Persson

Litteraturanvisning

E. Clifford Nelson, The Rise of World Lutheranism (1982);
L. Eckerdal m.fl., Vad står Svenska kyrkan för? (1989);
W. Elert, Morphologie des Luthertums 1–2 (1958);
H. Fagerberg, A New Look at the Lutheran Confessions (1529–1537) (1972);
V. Vajta & H. Weissgerber (utgivare), The Church and the Confessions (1963).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, lutherdom. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/lutherdom