mängdteori, mängdlära, matematisk teori om mängder, i sina huvuddrag utvecklad av Georg Cantor vid slutet av 1800-talet. Cantor definierade en mängd som ”varje sammanfattning M av bestämda, definita objekt... (kallade ’elementen’ i M) till en helhet”. Att a är ett element i mängden M skrivs

(45 av 315 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Axiomatisk mängdlära

Flera paradoxer kom snart att uppträda i mängdteorin (Burali-Fortis paradox är representativ), vilket gav upphov till osäkerhet om

(18 av 125 ord)

Medverkande

  • Dag Prawitz

Litteraturanvisning

P. Cohen, Set Theory and the Continuum Hypothesis ( 1966);
A. Fraenkel, Abstract Set Theory ( 4:e upplagan 1976);
P. Halmos, Naive Set Theory ( 1960);
Bengt Hansson & P. Gärdenfors, Mängd och tal ( 1973).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mängdteori. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mängdteori