människa–dator-interaktion (engelska human–computer interaction), MDI, HCI, samspelet mellan människa och dator.

(11 av 25 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Datoranvändningens utveckling

Människor möter i dag datorer i de mest varierande funktioner; till detta kommer integreringen av datorer i utrustning som instrument, bilar och hemelektronik. Därmed ställs allt

(26 av 181 ord)

Utrustning och interaktionsformer

Tekniska innovationer återspeglas i nya ideal och former för interaktion. Det alfabetiska tangentbordet med skrivarutrustning lämpar sig för såväl kommandospråk – användaren styr tillämpningen med syntaktiskt komplicerade instruktioner, som datorstyrd dialog – tillämpningen ställer

(34 av 236 ord)

Ett område för forskning och design

Som forskningsområde är MDI tvärvetenskapligt. Med en förhistoria i ergonomi och människa–maskinstudier av t.ex. instrumentpaneler har området sedan starten dominerats av datavetenskap, psykologi och kognitionsvetenskap, assisterat av ämnen av

(29 av 206 ord)

Nya interaktionsmedel

Den tekniska innovationstakten är hög, nya interaktionsmedel tillkommer ständigt och möjligheterna blir allt bättre

(14 av 98 ord)

Medverkande

  • Lars-Erik Janlert

Litteraturanvisning

M. Helander (utgivare), Handbook of Human–Computer Interaction ( 1988);
D.A. Norman m.fl. (utgivare), User Centered System Design ( 1986);
B. Shneiderman, Designing the User Interface ( 1998).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, människa–dator-interaktion. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/människa-dator-interaktion