mänskliga rättigheter, mänskliga fri- och rättigheter, begrepp inom den internationella rätten

(11 av 26 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utvecklingen efter 1945

Erfarenheterna av det andra världskrigets folkmord och förföljelser, som i Nazityskland ägt rum med den nationella rättsordningens stöd, ledde till en reaktion till förmån för okränkbara fri- och rättigheter och en renässans för gamla naturrättsliga tankegångar med ursprung i upplysningstidens filosofi. De rättighetsförklaringar som intagits i enskilda staters nationella lagstiftning bestod inte alltid proven under de ”mörka åren”

(58 av 409 ord)

FN-konventionerna

Sedan FN antagit den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna inledde MR-kommissionen arbetet på en bindande konvention av universell karaktär. År 1954 kunde kommissionen överlämna förslag till två konventioner till FN:s generalförsamling.

Först 16 december 1966 antog generalförsamlingen dessa texter, dels ”den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter”, dels ”den internationella konventionen om medborgerliga och politiska

(58 av 412 ord)

Europarådets system

När Europarådet bildades 1949 präglades den europeiska kontinenten fortfarande av andra världskrigets effekter och totalitära regimers bristande respekt för den enskilda människans mest elementära fri- och rättigheter. Det var bakgrunden till att Europarådets stadga, som undertecknades i London

(38 av 266 ord)

Historik

De första reglerna om individens fri- och rättigheter utformades i England genom Magna Charta 1215, en kungaförsäkran om skydd mot olagligt frihetsberövande, och habeas

(24 av 165 ord)

Medverkande

  • Ove Bring

Litteraturanvisning

M. Greenhill & C. Ulfsparre, Mänskliga rättigheter för alla och envar ( 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mänskliga rättigheter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mänskliga-rättigheter