mätning, serie åtgärder varmed en egenskap hos en företeelse, ett objekt eller ett ämne kan uttryckas med siffror på ett sådant sätt att relationer mellan

(25 av 178 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Grundläggande begrepp

En grundförutsättning för mätning är att egenskapen är mätbar, vilket kräver att den kan särskiljas som fysikalisk storhet. En egenskap som är föremål

(23 av 164 ord)

Mätmetoder

En mätmetod kan vara antingen direkt eller indirekt. I det förra fallet erhålls mätstorhetens värde utan mellanled. Den indirekta mätmetoden baseras på att mätstorhetens värde bestäms genom mätning av en eller flera storheter till

(34 av 242 ord)

Mätfel

Beroende på ofullkomligheter i mätdon och hjälputrustning samt påverkan av s.k. influensstorheter uppkomna genom omgivningsmiljön, t.ex. temperatur och vibrationer, kan ingen mätning göras helt utan fel. Absolut mätfel avser skillnaden mellan mätvärde och mätstorhetens sanna värde. Det relativa mätfelet utgör kvoten av det absoluta mätfelet och mätstorhetens sanna värde.

(49 av 348 ord)

Historiska aspekter

Redan tidiga civilisationer skapade måttsystem för att säkerställa spårbara mätresultat. Ett tecken på detta är de förhistoriska egyptiska vikter från omkring 3000 f.Kr. som påträffats och vars storlekar är relaterade till varandra. Fragment av en längdnormal för det kungliga egyptiska alnmåttet från omkring 2500 f.Kr. har påträffats. Måttet indelades i 7 handbredder och 28 fingerbredder. Dess längd skulle representera Faraos underarm plus en handbredd. Mätkonsten var också väl utvecklad i Babylonien. Kunskaperna om mätning som hade utvecklats i Egypten och

(80 av 757 ord)

Medverkande

  • Jan Odelstad
  • Rolf Ohlon
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mätning. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mätning