(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Storheter

Storhet är ett kvantitativt uttryck för en egenskap hos ett föremål, ett ämne eller en företeelse som kan mätas eller beräknas. Många storheter har internationellt standardiserade beteckningar, storhetsbeteckningar. En sådan består av en stor eller liten bokstav ur vårt vanliga alfabet eller, i en del fall, ur det

(48 av 340 ord)

Enheter

Enhet, måttenhet, är ett visst storhetsvärde som har utvalts och fastlagts för att man med dess hjälp kvantitativt skall kunna ange värden för alla storheter av det slag som enheten avser. En primitiv enhet för längd kan vara längden av en viss fot. SI:s längdenhet meter är den sträcka som ljus i tomrum går under en viss tid. Med multiplikatorer i form av prefix (multipelprefix), till exempel kilo- (k-) för faktorn 1 000, kan man i

(75 av 532 ord)

Mätetal

Mätetal är det tal varmed en enhet ska multipliceras för att

(11 av 32 ord)

Medverkande

  • Olof Bager
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Begrepp, termer och beteckningar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mått/begrepp-termer-och-beteckningar