(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

SI:s status

SI, det internationella enhetssystemet, är en utveckling av metersystemet, som tillkom i slutet av 1700-talet. I SI har man tagit till

(21 av 150 ord)

SI:s uppbyggnad

SI består av sju grundenheter och ett icke begränsat antal härledda enheter.

Grundenheterna är meter (m) för längd, kilogram (kg) för massa (vikt), sekund (s)

(25 av 174 ord)

Nya SI-definitioner

Den organisation som beslutar om SI-systemet, Conférence Général des Poids et Measures (CGPM, Allmänna konferensen för vikt och mått; se meterkonventionen), beslutade 2018 om en revidering av SI-systemet som trädde i kraft i maj 2019. Därvid ändrades definitionen av fyra av grundenheterna: kilogram, ampere, kelvin och mol. För de tre andra (sekund, meter och candela) gjorde man vissa preciseringar i definitionens ordalydelse men utan att ändra själva definitionen. 

Från och med 2019

(73 av 509 ord)

SI:s grundenheter

En sekund (s) är varaktigheten av 9 192 631 770 perioder av den strålning som motsvarar övergången mellan de två hyperfinnivåerna i grundtillståndet hos atomen cesium 133.

(27 av 165 ord)

Enheten ett (1)

Denna enhet avser så kallade dimensionslösa storheter, det vill säga storheter

(11 av 36 ord)

Vinkelenheterna

För plan vinkel: en radian (rad) är vinkeln mellan två radier

(11 av 71 ord)

Härledda enheter med enkla namn

I tabell ges grundenheterna samt de härledda enheter som har enkla

(11 av 15 ord)

Härledda enheter med sammansatta namn

Dessa enheter är härledda samstämda SI-enheter bildade som produkter eller kvoter av

(12 av 83 ord)

Kompletteringsenheter

CGPM har som komplettering till SI antagit två grupper enheter, den

(11 av 25 ord)

Ett urval enheter inom SI:s område

Dessa anges främst med hänsyn till omräkningsfaktorer.

För tid: år (a), som i tillämpning behöver definieras. Det tropiska året (atrop) är nu ca 365,242 20 d ≈ 31 556 929 sekunder.

För vinkel: gon (gon) = π/200 rad

(38 av 231 ord)

Enheter utanför SI:s område

I artikeln logaritmisk storhet anges för sådana storheter tillämpliga enheter, bel

(11 av 53 ord)

Medverkande

  • Olof Bager
Källangivelse
Nationalencyklopedin, SI. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mått/si