(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

SI:s status

SI, det internationella enhetssystemet, är en utveckling av metersystemet, som tillkom i slutet av 1700-talet. I SI har man

(19 av 135 ord)

SI:s uppbyggnad

SI består av sju grundenheter och ett icke begränsat antal härledda enheter.

Grundenheterna är meter (m) för längd, kilogram (kg) för massa (vikt), sekund

(24 av 170 ord)

SI:s grundenheter

En meter (m) är längden av den sträcka som ljuset tillryggalägger i tomrum under tiden 1/299 792 458 sekund.

Ett kilogram (kg) är enheten för massa; den är lika med

(28 av 194 ord)

Enheten ett (1)

Denna enhet avser s.k. dimensionslösa storheter, dvs. storheter med dimensionen 1,

(11 av 32 ord)

Vinkelenheterna

För plan vinkel: en radian (rad) är vinkeln mellan två radier

(11 av 71 ord)

Härledda enheter med enkla namn

I tabell ges grundenheterna samt de härledda enheter som har enkla

(11 av 15 ord)

Härledda enheter med sammansatta namn

Dessa enheter är härledda samstämda SI-enheter bildade som produkter eller kvoter av

(12 av 83 ord)

Kompletteringsenheter

CGPM har som komplettering till SI antagit två grupper enheter, den

(11 av 25 ord)

Ett urval enheter inom SI:s område

Dessa anges främst med hänsyn till omräkningsfaktorer.

För tid: år (a), som i tillämpning behöver definieras. Det s.k. tropiska året (atrop) är nu ca 365,242 20 d ≈ 31 556 929 sekunder.

(27 av 194 ord)

Enheter utanför SI:s område

I artikeln logaritmisk storhet anges för sådana storheter tillämpliga enheter, bel

(11 av 53 ord)

Medverkande

  • Olof Bager
Källangivelse
Nationalencyklopedin, SI. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mått/si