Madagaskar, stat i sydöstra Afrika; 587 000 km2, 28,2 miljoner invånare (2022). Madagaskar,

(13 av 89 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Större delen av huvudön utgörs av ett centralt beläget högland med en nord–sydlig höjdrygg parallellt med kusten. Madagaskar ligger helt inom

(21 av 146 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Större delen av Madagaskar utgörs av ett centralt beläget högland med en nord–sydlig höjdrygg, som ligger i öster, parallellt med kusten. Kustområdet i öster är därför smalt, ca 50 km, och avgränsat mot höglandet genom en hög och brant sluttning.

(40 av 280 ord)

Klimat

Madagaskar ligger helt inom den tropiska klimatzonen, men höjden hos det centrala platålandet

(13 av 86 ord)

Växt- och djurliv

Både floran och faunan på Madagaskar skiljer sig mycket från de på den afrikanska kontinenten. Av kärlväxterna uppskattas omkring 85 procent av arterna vara endemiska.

Även bland djuren är andelen endemiska arter hög. De ingår i relativt få grupper, och många i övrigt vitt utbredda djurgrupper saknas. Däggdjursgrupper som finns naturligt representerade på Madagaskar är halvapor, tanrekar, viverrider, gnagare och fladdermöss. Två tredjedelar av alla kameleontarter i världen och flertalet arter inom släktet daggeckoödlor lever på Madagaskar. Däremot finns där

(80 av 1111 ord)

Naturskydd

Madagaskar hade 2010 20 nationalparker, bland dem Isalo i sydväst med

(11 av 75 ord)

Befolkning

Madagaskar hade 2020 en genomsnittlig befolkningstäthet av 47 invånare per km2. Beroende på topografiska och ekologiska förhållanden är dock befolkningen ojämnt fördelad, och tätheten varierar från drygt 130 invånare per km2 i det centrala höglandsområdet till endast 2 invånare per km2 längs västkusten.

2019 bodde 37 procent av befolkningen i städer, av vilka huvudstaden Antananarivo (1,3 miljoner invånare, 2015) var den största.

För uppgifter om livslängd och annan demografisk statistik se Landsfakta.

Befolkningen på Madagaskar, madagaskerna (malagasserna), har

(78 av 580 ord)

Språk

Det helt dominerande språket är malagassiska. Den dialektala variationen inom detta

(11 av 26 ord)

Religion

Den katolska kyrkan etablerades i Madagaskar på 1500-talet genom kristna missionärer som hade kommit med portugisiska handelsmän. År 2010 omfattade katolska kyrkan ungefär en fjärdedel av befolkningen. Under 1800-talets första del ökade det europeiska inflytandet och protestantiska engelska missionärer, inbjudna av kung Radama I, inrättade skolor.

Vid sin död 1828 efterträddes kung Radama I av sin änka, Ranavalona I, som i motsats till sin avlidne make var starkt negativ

(69 av 491 ord)

Utbildning

En femårig grundutbildning för i huvudsak åldrarna 6–13 år är sedan 1976 obligatorisk. Sekundärskolan börjar vid elva års ålder och

(20 av 137 ord)

Sociala förhållanden

Madagaskar är ett mycket fattigt land; 2005 beräknades 90  procent av befolkningen leva i fattigdom (på under 2 US dollar per dag). Sedan det kuppartade regimskiftet 2009

(27 av 183 ord)

Näringsliv

Madagaskar klassificeras av Världsbanken som ett av världens tolv fattigaste länder. BNP per capita minskade under 1980- och -90-talen, men åren 2003–09 kunde en viss

(25 av 175 ord)

Jordbruk

Sedan mitten av 1970-talet har jordbrukstillväxten inte kunnat hålla jämna steg med befolkningstillväxten. För exportgrödorna har kvoteringsregler och låga världsmarknadspriser inneburit problem,

(22 av 156 ord)

Skogsbruk

Skogsbruk och skogsprodukter är betydelsefulla för den lokala industrin samt för

(11 av 36 ord)

Fiske

Det småskaliga fisket har från försörjningssynpunkt länge varit viktigt. Ett mer

(11 av 45 ord)

Mineral

Madagaskar har stora fyndigheter av flera mineral, men genom att dessa ofta

(12 av 79 ord)

Energi

För att minska kostnaderna för oljeimporten har Madagaskar satsat på utbyggnad

(11 av 57 ord)

Industri

Industrisektorn har liten betydelse för landets ekonomi. Textilindustrin kom under 00-talet

(11 av 47 ord)

Utrikeshandel

Madagaskar har under lång tid haft ett kroniskt underskott i handelsbalansen. Under 1990-talet

(13 av 90 ord)

Transporter

Landets kuperade topografi utgör ett stort hinder för utbyggnaden av ett

(11 av 64 ord)

Massmedier

I Madagaskar finns sex dagliga tidningar. Störst är franskspråkiga Midi-Madagasikara och

(11 av 63 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

En ny författning för den ”tredje republiken” antogs vid en folkomröstning 1992, men ett stort antal tillägg och ändringar antogs därefter i en ny folkomröstning i mars 1998. Ytterligare förändringar gjordes 2007. I november 2010

(35 av 244 ord)

Politik

I december 1975 förvandlades Madagaskar till en socialistisk folkrepublik, och det enda i praktiken tillåtna partiet var l'Avant-garde de la révolution Malgache (AREMA). År 1990, då de flesta afrikanska enpartistater kommit i gungning, tilläts åter flerpartisystem, och ett stort antal partier bildades snabbt. Övergången till demokrati blev dock problematisk och blottade Madagaskars starka geografiska och etniska spänningar. Nästan alla maktskiften sedan självständigheten har skett genom kupper, folkliga revolter eller i ett fall

(72 av 511 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Madagaskar är starkt påverkad av fransk rätt. Domstolsorganisationen består

(11 av 42 ord)

Försvar

Efter en lång period av stridigheter under 1990-talet (se Statskick och politik) har sedan 2003

(15 av 102 ord)

Litteratur

Tre négritudepoeter kan sägas representera den franskspråkiga litteraturen i Madagaskar: Jacques Rabemananjara,

(12 av 83 ord)

Konst och konsthantverk

Madagaskars konsthistoria präglas av bl.a. indonesiska, arabiska, europeiska och östafrikanska formtraditioner. Madagaskars traditionella konst och konsthantverk

(16 av 110 ord)

Musik

Vid sidan av den europeiska påverkan sedan kolonialtidens början kännetecknas musiken av assimilation av såväl indonesiska som arabiska och afrikanska kulturelement. Den traditionella musikutövningen är vokalt orienterad; diatonisk tvåstämmighet i parallella terser dominerar. Som ackompanjemang används företrädesvis en rörcittra, valiha, och en stavcittra, jejy, båda

(45 av 318 ord)

Förhistoria

Vid Andavakoera i nordväst har bosättningar från 700-talet påträffats, men enstaka fynd och

(13 av 90 ord)

Historia

När européer från omkring 1500 fann sjövägarna till Indien blev Madagaskar indraget i handeln med slavar och eldvapen. Några av de madagaskiska kungaätterna fick därigenom resurser för expansion. Sakalavadynastin

(29 av 205 ord)

Fransk koloni

Försöket att göra Madagaskar jämbördigt med Europa misslyckades. Det franska trycket växte, och efter ett krig etablerades

(17 av 117 ord)

Det självständiga Madagaskar

Tsiranana förde en socialistisk men västorienterad utrikespolitik. Under trycket av växande opposition lämnade han presidentposten 1972. Efter några år av instabila militärjuntor övertog kommendören Didier Ratsiraka makten och lade om kursen mot en starkt nationalistisk men öststatsorienterad politik. Banker och naturtillgångar nationaliserades, tillgång till basförnödenheter förbättrades och Madagaskars historia och språk framhävdes. På 1990-talet mötte Ratsiraka i sin tur tilltagande opposition. Upplopp i huvudstaden framtvang eftergifter i riktning mot flerpartidemokrati och marknadsekonomi.

I presidentvalet 1992 segrade oppositionsledaren Albert Zafy (1927–2017

(80 av 738 ord)

Medverkande

 • Agnes Andersson
 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Ingela Edkvist
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Magnus Sylvén
 • Mari Granath
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Natur:
H. Bradt, Guide to Madagascar (3:e upplagan 1992);
O. Langrand & V. Bretagnolle, Guide to the Birds of Madagascar (1990);
F. Lanting, Madagascar: A World out of Time (1991);
K. Preston-Mafham, Madagascar: A Natural History (1991).
Befolkning och etnografi:
M. Bloch, Ritual, History & Power: Selected Papers in Anthropology (1989);
J. Mack, Madagascar: Island of the Ancestors (1986).
Litteratur:
J.-L. Joubert m.fl., Les Littératures francophones depuis 1945 (1986).
Historia:
P.M. Allen, Madagascar: Conflicts of Authority in the Great Island (1995);
M. Brown, A History of Madagascar (1995);
H. Deschamps, Histoire de Madagascar (4:e upplagan 1972);
C.P. Kottak (utgivare), Madagascar: Society and History (1986);
S. Randrianja & S. Ellis, Madagascar: A Short History (2009);
P. Vérin, Madagascar (franska, 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Madagaskar. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/madagaskar