(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Större delen av Madagaskar utgörs av ett centralt beläget högland med en nord–sydlig höjdrygg, som ligger i öster, parallellt med kusten. Kustområdet i öster är därför smalt, ca 50 km, och avgränsat mot höglandet genom en hög och brant

(39 av 272 ord)

Klimat

Madagaskar ligger helt inom den tropiska klimatzonen, men höjden hos det centrala

(12 av 81 ord)

Växt- och djurliv

Både floran och faunan på Madagaskar skiljer sig mycket från de på den afrikanska kontinenten. Av kärlväxterna uppskattas omkring 85 procent av arterna vara endemiska.

Även bland djuren är andelen endemiska arter hög. De ingår i relativt få grupper, och många i övrigt vitt utbredda djurgrupper saknas. Däggdjursgrupper som finns naturligt representerade på Madagaskar är halvapor, tanrekar, viverrider, gnagare och fladdermöss. Två tredjedelar av alla kameleontarter i världen och flertalet arter inom släktet daggeckoödlor lever på Madagaskar. Däremot finns där

(80 av 1106 ord)

Naturskydd

Madagaskar hade 2010 20 nationalparker, bland dem Isalo i sydväst med

(11 av 75 ord)

Medverkande

  • Magnus Sylvén
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/madagaskar/natur