De ferro- och ferrimagnetiska materialen är av stor teknisk betydelse, eftersom de har en spontan magnetisering med stor magnetisk kraftverkan. Magnetiseringen har en komplicerad matematisk form och illustreras därför bäst med hystereskurvan. Denna kan ritas med magnetiseringen M eller med flödestätheten B i materialet som funktion av den pålagda fältstyrkan H. För tekniska

(53 av 373 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mjukmagnetiska material

För järnkärnan i en transformator genomlöps hysteresslingan en gång för varje period av växelströmmen samtidigt som de atomära magneterna vrids fram och åter. Energiförlusten för varje period anges av hysteres­slingans area. Denna area beror

(34 av 240 ord)

Hårdmagnetiska material

Hårdmagnetiska material ska ha stor koerciv fältstyrka, vilket innebär hög anisotrop energi. Många av dem har i sin kristallina byggnad en huvudaxel utefter vilken de atomära magneterna är fast förankrade. Andra material består av mycket små långsmala partiklar, som var och en är en magnetisk domän. Vid den pulvermetallurgiska tillverkningen riktas dessa partiklar med ett

(55 av 388 ord)

Magnetostriktion

Magnetorestriktion är en formförändring hos ferromagnetiska material då de magnetiseras. Vid magnetisering

(12 av 79 ord)

Magnetiska vätskor

De första magnetiska vätskorna framställdes på 1940-talet och bestod av mikrometerstora järnpartiklar uppslammade i olja. Under inverkan av ett magnetfält stelnade massan genom att partiklarna blev

(26 av 185 ord)

Medverkande

  • Olof Beckman
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Tekniskt viktiga magnetiska material. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/magnetism/tekniskt-viktiga-magnetiska-material