Malaʹwi, stat i östra Afrika; 118 000 km2 (inklusive 24 208 km2 inlandsvatten), 19,1 miljoner invånare

(14 av 111 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Längs Malawisjöns västra sida finns en smal kustslätt, där träskmarker och laguner förekommer rikligt. Västerut från

(16 av 110 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Den långa och smala Malawisjön, vars yta ligger 474 meter över havet, bildar större delen av landets gräns mot öster.

image/jpeg
(23 av 160 ord)

Klimat

På grund av landets höjd dominerar varmtempererat klimat. I de lägre

(11 av 62 ord)

Växtliv

I låglandet kring Malawisjön samt på slätterna lägre än 600 m ö.h. dominerar savannskog med bl.a. olika

(16 av 111 ord)

Djurliv

Eftersom marken är intensivt utnyttjad är djurlivet i stort sett inskränkt till viltreservaten. I de lövfällande

(16 av 113 ord)

Naturskydd

Det fanns 2010 fem nationalparker, bland dem en del av södra

(11 av 42 ord)

Befolkning

Malawi är ett av Afrikas mest tättbefolkade länder; 2018 uppskattades befolkningstätheten till 162 invånare per km2. Befolkningen är dock ojämnt fördelad; mer än hälften finns i den södra regionen, medan endast drygt 10 procent finns i den norra.

Andelen urban befolkning var 2017 16 procent, även

(46 av 331 ord)

Språk

De inhemska språken, som uppgår till ett drygt tiotal, hör till

(11 av 40 ord)

Religion

Ungefär fyra femtedelar av Malawis befolkning är kristna. Störst konfession bland dessa är den katolska kyrkan, som etablerades i landet redan 1561, med i dag ca en tredjedel av befolkningen som medlemmar. Protestantismen kom till området med den skotske missionären och upptäcktsresanden David Livingstone. Omkring 1860 utforskade

(47 av 329 ord)

Utbildning

Malawi har en kostnadsfri, obligatorisk pimärskoleutbildning, vilken börjar vid sex års ålder och varar i åtta år. Den

(18 av 127 ord)

Sociala förhållanden

De senaste decennierna har Malawi fört en medveten och framgångsrik kamp mot fattigdomen, men fortfarande

(15 av 107 ord)

Näringsliv

Malawi är ett utpräglat jordbruksland. Trots problem med låg utbildningsnivå, få exploaterade mineralfyndigheter, brister i infrastrukturen och en importberoende industrisektor har landet sedan självständigheten uppvisat en för

(27 av 187 ord)

Jordbruk

Jordbruket utgör Malawis viktigaste ekonomiska sektor och svarar för omkring 90 procent av

(13 av 90 ord)

Skogsbruk

Plantager för industritimmer och för massaved har utvecklats sedan tidigt 1970-tal.

(11 av 57 ord)

Fiske

Fisket spelar en viktig roll för livsmedelsförsörjningen i Malawi, och näringen

(11 av 42 ord)

Mineral

Fyndigheter av bl.a. bauxit, asbest, kol, uran, grafit och halvädelstenar finns

(11 av 58 ord)

Energi

Vattenverk i Shirefloden svarar för nästan all produktion av elektricitet. I

(11 av 75 ord)

Industri

Malawi har en mycket begränsad industrisektor med huvudsaklig inriktning på förädling

(11 av 69 ord)

Utrikeshandel

Jordbruksprodukter svarar för mer än 90 procent av Malawis exportintäkter. De

(11 av 52 ord)

Kommunikationer

I Malawi finns ett 800 km långt järnvägsnät, varav 465 km är en del av linjen Salima–Beira i

(18 av 124 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Malawi är mycket liten (mindre än 1 tidningsex. per 1 000

(12 av 81 ord)

Statsskick och politik

Under president Hastings Kamuzu Bandas enpartistat (1966–94) var Malawi mer likriktat än de flesta afrikanska stater, med hård statlig kontroll över medierna och skoningslös förföljelse av all opposition, även med politiska mord. Endast den katolska kyrkan kunde uttrycka en försiktig kritik.

Enpartistaten avskaffades genom en ny grundlag 1994. Parlamentet har 193 ledamöter, som väljs för fem år. Samtidigt väljs presidenten för samma period.

(63 av 446 ord)

Rättsväsen

Högsta domstolsinstansen i Malawi är Supreme Court of Appeal, under vilken

(11 av 60 ord)

Försvar

Försvaret omfattar 5 000 man värvad trupp och är organiserat i tre

(11 av 61 ord)

Litteratur, drama och teater

Liksom andra afrikanska länder har Malawi en levande muntlig tradition. De första böckerna, på 1930-talet, skrevs på chewa

(18 av 126 ord)

Musik

Malawis olika befolkningsgrupper avspeglas i de skiftande musikstilarna. Musik och dans är funktionellt betingade och omfattar såväl didaktiska som religiösa aspekter. De ur missionen uppkomna synkretistiska kyrkorna utnyttjar inhemsk musikutövning i sina riter. Musikinstrument för både solo- och ensemblespel består av såväl trummor och rasselinstrument som stränginstrument av både

(49 av 346 ord)

Förhistoria

I norra Malawi har spår av tidiga hominider påträffats i sjösediment

(11 av 49 ord)

Historia

Den äldsta kända befolkningen i nuvarande Malawi var besläktad med södra Afrikas san-folk. Under första årtusendet av vår tideräkning invandrade bantufolk från norr, bland dem karanga, vars huvudgrupp fortsatte söderut över Zambezi. På 1200-talet kom en ny våg av bantutalande folk. Chewa, nyanja m.fl. grupper i dagens Malawi härstammar från dem. Portugiserna i kolonin Moçambique gav senare dessa inlandsfolk namnet maravi; därav landets moderna namn. Portugisernas välde omfattade aldrig denna region, men deras handel, särskilt med elfenben, påverkade de ekonomiska

(80 av 754 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Arne Anderberg
 • Britta Olinder
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
J.C. Mitchell, The Yao Village (2:a upplagan 1971).
Historia:
P. Chuhan-Pole (utgivare), Yes Africa Can: Success Stories From a Dynamic Continent (2011);
W.O. Mulwau, Conservation Song: A History of Peasant-State Relations and the Environment in Malawi, 1860–2000 (2011);
M.S. Nzunda & K.R. Ross. (utgivare), Church, Law and Political Transition in Malawi 1992–94 (1995);
B. Pachai, Malawi: The History of the Nation (1973);
J. Power, Political Culture and Nationalism in Malawi: Building Kwacha (2010);
L. Vail, The Creation of Tribalism in Southern Africa (1989).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Malawi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malawi