Malaysia är Sydöstasiens mest industrialiserade land. Utvecklingens drivkrafter har varit en växande export, baserad på utvinning och bearbetning av inhemska naturtillgångar, och den har främjats av landets goda läge vid en av världens mest trafikerade vattenvägar, Malackasundet. God tillgång till utländska direktinvesteringar har också haft stor betydelse. Beräkningar av Human Development Index (HDI) 2015 visade att Malaysia då låg på plats 59 bland 188 stater, betydligt bättre än de andra länderna i Sydöstasien, bortsett från Singapore. OECD betecknar Malaysia som

(80 av 575 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Cirka 18 procent av landarealen används till jordbruk, varav en fjärdedel till ris och grönsaker och återstoden till träd- och buskgrödor. Jordbruksarealen ökar för varje år, främst genom plantering av mer trädgrödor som oljepalmer och fruktträd. I mitten av 1970-talet svarade jordbruk för drygt halva exportvärdet men 2007 var andelen bara drygt

(52 av 366 ord)

Skogsbruk

Från 1960-talet avverkades den ursprungliga regnskogen i allt snabbare takt och export av tropiska träslag blev en av det nya landets viktigaste inkomstkällor. Skogsröjningen accelererade ytterligare på 1970- och 80-talen för att ge mark för oljepalmsplantager. Den årliga avverkningen nådde sitt maximun

(42 av 295 ord)

Fiske

Fisk svarar för hälften av proteinintaget i kosten i Malaysia och per capita-intaget av fisk är där dubbelt så stort som i exempelvis Thailand och Kina. Av de 1,5 miljoner ton som producerades 2007 kom 80

(36 av 253 ord)

Mineral

Malaysia var länge världens största producent av tenn och svarade på 1970-talet för närmare 40 procent av världsproduktionen. Därefter började en kraftig

(22 av 154 ord)

Energi

I Malaysia utvinns olja i ett femtiotal oljefält ute till havs, men de är små och produktionen utgör bara 1 procent av världens totala

(24 av 171 ord)

Industri

Malaysias första femårsplaner på 1960- och 70-talen lade tonvikten på industrialisering. Råvarorna skulle förädlas före export och enklare konsumtionsvaror skulle tillverkas inom landet för att minska importbehovet. På 1970-talet uppmuntrades också exportinriktad, arbetskraftsintensiv tillverkning av textilvaror och enklare elektronik, främst finansierad av utländska investeringar.

(44 av 309 ord)

Utrikeshandel

Malaysia har en öppen ekonomi vilket visar sig i att värdet av utrikeshandeln med varor och tjänster överstiger landets BNP; 2009 utgjorde det 123 procent av

(26 av 182 ord)

Turism och gastronomi

Malaysia har en snabbt växande turistnäring och turismen har blivit en mycket viktig inkomstkälla. Antalet besökare har sedan mitten av 00-talet ökat med mer än 1 miljon per år och uppgick 2015 till mer än 25 miljoner. Ungefär hälften kom från

(41 av 289 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/malaysia/näringsliv