Maldiʹverna, stat och ögrupp i norra Indiska oceanen; 298 km2, 516 000 invånare

(13 av 92 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Maldiverna utgörs av en lång rad korallöar, som ligger på djuphavsryggen Maldiverryggen. Öarna är mycket låga, 2–6 m ö.h., men de

(21 av 140 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Maldiverna utgörs av en lång rad korallöar, som ligger på djuphavsryggen Maldiverryggen. De enskilda öarna

(15 av 107 ord)

Klimat

Maldivernas läge strax intill ekvatorn och nära Indien ger öarna ett

(11 av 52 ord)

Växtliv

Maldiverna har en flora som påminner om den på Ceylon och

(11 av 68 ord)

Djurliv

Öarnas tämligen isolerade läge gör att det högre djurlivet är fattigt. De enda inhemska

(14 av 99 ord)

Naturskydd

Maldiverna hade 2010 inga naturskyddade områden.

(6 av 6 ord)

Befolkning

Maldivernas befolkning är av blandat ursprung. Öarna befolkades troligen först av

(11 av 78 ord)

Språk

Officiellt språk och majoritetsspråk är divehi, ett indoariskt språk nära besläktat

(11 av 19 ord)

Religion

Från att tidigare ha omfattat buddhismen övergick befolkningen till islam 1153.

(11 av 23 ord)

Utbildning

Det finns tre olika skolformer i Maldiverna: koranskolor, divehispråkiga skolor och engelskspråkiga skolor. De sistnämnda har även

(17 av 117 ord)

Sociala förhållanden

Levnadsstandard, boendestandard och sjukvård har från en mycket låg nivå under det senaste decenniet

(14 av 98 ord)

Näringsliv

Maldivernas ekonomi är främst baserad på fiske och turism. Det är ont om odlingsbar mark och det finns inga mineraltillgångar. Uppsplittringen på de många öarna

(25 av 175 ord)

Turism och gastronomi

Maldivernas turism är inriktad på sol- och badturister. Den muslimska religionens krav på alkoholförbud efterlevs, vilket begränsar marknaden. Hotellkapaciteten är fördelad

(21 av 150 ord)

Massmedier

I Maldiverna finns två dagliga tidningar (Haveeru och Aafathis) med en

(11 av 52 ord)

Statsskick och politik

(1 av 1 ord)

Statsskick

Maldiverna blev självständigt 1965 och var då sultanat. Tre år senare utropades landet till islamisk republik, och en

(18 av 126 ord)

Politik

Den nya författningen möjliggjorde ett fredligt maktskifte 2008, då den före detta politiska fången Mohamed Nashid kunde besegra Maumun Abdul Gayum (född 1937) i den andra valomgången. Gayum hade suttit vid makten sedan 1978. Demokratiseringen av Maldiverna har dock bidragit till en turbulent inrikespolitisk situation präglad av splittring mellan partier och kandidater, ifrågasatta val och folkliga protester.

I 2013 års presidentval fick Nashid 45 procent av

(66 av 463 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen bygger i hög grad på islamisk rätt. Dödsstraffet finns fortfarande

(11 av 20 ord)

Försvar

Försvaret bygger (2009) på frivillighet och omfattar ca 1 000 man som

(12 av 19 ord)

Förhistoria

När och av vilka Maldiverna först befolkades är ännu oklart, men

(11 av 56 ord)

Historia

Sannolikt nåddes Maldiverna under 1100-talet av islam. Öarna spelade en viss roll som mellanstationer för sjöväga handelsmän. Ekonomiskt var de så gott som helt beroende av fiske, politiskt styrdes de av ett ärftligt sultanat med säte på huvudön Male. Öarna härjades ofta av pirater. Maldiverna kontrollerades av portugiserna under perioder i mitten av 1500-talet, hamnade under nederländsk överhöghet i mitten av 1600-talet, övertogs nominellt av britterna 1796

(67 av 478 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Arne Anderberg
 • Bengt Nilson
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • Per Beskow
 • Pontus Reimers
 • Ragnar Hall
 • Stefan Anderberg
 • Sven Behrens
 • Thommy Svensson
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

T. Heyerdahl, Gåtan Maldiverna (svensk översättning 1986). ;
Bo Kage Carlson, Sydasien: sju u-länder i en spänd region (2001).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Maldiverna. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maldiverna