Mali, stat i Västafrika; 1,2 miljoner km2, 18,9 miljoner invånare (2017). Mali

(12 av 88 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?
 • Författare:
 • Jan von Konow
 • Franz-Michael A. Rundquist

Inledning

Norra Mali är en del av Sahara, medan landets södra delar tillhör Sudanregionen. Floden Niger gör i Mali en kraftig böj och utvecklar

(23 av 163 ord)
 • Författare:
 • Anders Jönsson

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Norra Mali är en del av Sahara, medan landets södra delar tillhör Sudanregionen. Den äldsta berggrunden påträffas i Iforasbergens

(19 av 129 ord)
 • Författare:
 • Lars-Erik Åse

Klimat

Läget vid norra vändkretsen ger Mali ett torrt och varmt högtrycksväder.

(11 av 47 ord)
 • Författare:
 • Lars-Erik Åse

Växt- och djurliv

Längst i söder finns glesa skogar med bl.a. akacior och Isoberliʹnia (familjen ärtväxter). Längre norrut blir landskapet mer öppet med

(20 av 140 ord)
 • Författare:
 • Ragnar Hall

Naturskydd

Mali hade 1996 en nationalpark, Boucle du Baoulé nordväst om Bamako,

(11 av 33 ord)
 • Författare:
 • Ulf Gärdenfors

Befolkning

Mali hade 2017 en befolkningstäthet av 14 invånare per km2. Eftersom en stor del av norra Mali utgörs av öken återfinns huvuddelen av befolkningen i de södra delarna. Ungefär 5 procent av befolkningen uppges vara nomader.

Landet har en för regionen låg urbaniseringsgrad; 2017 bodde 41 procent av befolkningen

(49 av 357 ord)
 • Författare:
 • Jan Ovesen
 • Ingvar Svanberg
 • Franz-Michael A. Rundquist

Språk

I Mali talas ett trettiotal inhemska språk, varav nästan alla hör till

(12 av 80 ord)
 • Författare:
 • Östen Dahl

Religion

Islam, som i dag (2010) omfattar nio av tio malier, varav majoriteten är sunni, kom till denna del av Afrika på 800-talet med muslimska berber och tuareger som bedrev handel i området, men även

(34 av 237 ord)

Utbildning

Utbildning är obligatorisk och gratis mellan åldrarna 7 och 16 år. Primärskolan börjar vid sju års ålder

(17 av 120 ord)
 • Författare:
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Franz-Michael A. Rundquist

Sociala förhållanden

Sett till BNP per capita är Mali ett av världens fattigaste länder. Omkring 3/4 av befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Endast hälften av befolkningen har tillgång till rent

(33 av 235 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson

Näringsliv

Malis södra delar, som genomkorsas av floden Niger, är landets ekonomiskt viktigaste. Ekonomin är starkt jordbruksorienterad, varför utvecklingen de senaste decennierna har

(22 av 151 ord)
 • Författare:
 • Franz-Michael A. Rundquist

Jordbruk

Jordbrukssektorn är fortfarande den viktigaste, trots att dess betydelse har minskat under de senaste decennierna. Cirka 80 procent av

(19 av 123 ord)
 • Författare:
 • Franz-Michael A. Rundquist

Naturresurser och energi

Mali är sedan början av 00-talet Afrikas tredje största guldproducent och guldet står för 80 procent av landets totala

(19 av 131 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson
 • Franz-Michael A. Rundquist

Industri

Mali har en småskalig tillverkningsindustri, som till stor del är inriktad

(11 av 60 ord)
 • Författare:
 • Franz-Michael A. Rundquist

Utrikeshandel

Malis handelsbalans har traditionellt uppvisat ett kraftigt underskott, men sedan guldexporten

(11 av 67 ord)
 • Författare:
 • Franz-Michael A. Rundquist

Turism och gastronomi

Mali anses av många som det intressantaste turistlandet i Västafrika. Dess stora potential för turism är ändå otillräckligt utnyttjad; landet hade 2015 cirka 159 000 besökare. De flesta besökarna kommer från Frankrike, USA, Spanien eller västafrikanska grannländer.

Huvudstaden Bamako är vackert belägen vid Niger och har

(45 av 317 ord)
 • Författare:
 • Tove Janson Borglund

Kommunikationer

Efter självständigheten gjordes stora satsningar på att bygga ut vägnätet. År 2010

(12 av 80 ord)
 • Författare:
 • Franz-Michael A. Rundquist

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Mali är mycket liten (1 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). I Mali finns två

(16 av 111 ord)
 • Författare:
 • Lennart Weibull

Statsskick och politik

Malis författning antogs i en folkomröstning 1992. Enligt den har Mali stark presidentmakt och flerpartisystem. Presidenten, som innehar den verkställande makten, väljs i allmänna val vart femte år. Han är dessutom överbefälhavare och utnämner premiärministern, som i sin tur utser regeringen. Den lagstiftande makten tillkommer nationalförsamlingen med 160 ledamöter (av vilka 13 väljs av malier bosatta utomlands), även de valda för fem år. Konstitutionen och de demokratiska institutionerna sattes tillfälligt ur spel av ledarna för den militärkupp som genomfördes i

(80 av 668 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson
 • Hans Sjöberg
 • Gert Holmertz

Rättsväsen

Domstolsväsendet består i huvudsak av allmänna underrätter, en appellationsdomstol och en

(11 av 45 ord)
 • Författare:
 • Ulf Arvidsson
 • Michael Bogdan

Mänskliga rättigheter

Malis moderna historia har präglats av kampen om norra Mali (se Historia). Hårda strider mellan regeringsstyrkor och rebeller har lett till omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enligt människorättsorganisationer har de maliska soldaterna begått flera övergrepp i sin kamp för att återta

(42 av 297 ord)
 • Författare:
 • Fredrik Önnervik
 • Jessica Christoffersen

Försvar

Försvaret, som bygger på frivillighet, omfattar (2009) 7 500 man. Det är

(11 av 73 ord)
 • Författare:
 • Göran Andersson

Litteratur

Malis franskspråkiga litteratur har vuxit fram främst efter 1945. Uppsvinget kom vid 1960-talets slut,

(14 av 98 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson
 • Gunilla Håkansson

Film

År 1962 grundades ett nationellt filminstitut, Office cinématographique national de Mali (OCINAM), som främst gynnade produktionen av dokumentärfilmer för regeringen.

(20 av 137 ord)
 • Författare:
 • Lars Åhlander

Konst

Flera folk inom Malis gränser har uppmärksammats för sina utmärkta konstverk i trä. Dogon tillverkar masker i linjära former med

(20 av 140 ord)
 • Författare:
 • Berit Sahlström

Arkitektur

I Västafrika utvecklades redan under 1300-talet en särpräglad lerarkitektur, en syntes av främreorientaliska, islamiska och lokala afrikanska traditioner, som

(19 av 135 ord)
 • Författare:
 • Karin Ådahl

Musik

Musiklivet präglas av Malis placering mellan det svarta Afrika och arabvärlden och landets multietniska förhållanden. Musiken speglar såväl årstidsväxlingar som religiösa riter och viktiga händelser i individens och kollektivets livscykel. Yrkesmusiker (se griot) svarar ofta för denna musikutövning. Trummor, från små timglastrummor till stora ceremoniella trummor (tabala), är naturliga inslag

(50 av 351 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson
 • Olof Axelsson

Förhistoria

Föremålsgrupper från mellersta paleolitikum har påträffats i sydväst, och fynd har gjorts

(12 av 83 ord)
 • Författare:
 • Paul Sinclair

Historia

I triangeln mellan Saharaöknen och floderna Senegals och Nigers övre lopp grundade mandetalande folk omkring 1200 det s.k. Maliriket, som på sin höjdpunkt under 1300-talet nådde till Atlanten i väster och bortom Timbuktu i öster. Den ekonomiska grundvalen var karavanhandeln med de islamiska rikena vid Medelhavet, förmedlad av berber (bl.a. tuareger), som förde guld och slavar från Mali i byte mot salt från öknens gruvor. Malis kungaätt och köpmännen var muslimer, massan av befolkningen behöll sin traditionella religion. Timbuktu utvecklades

(80 av 1112 ord)
 • Författare:
 • Anders Hansson
 • Gert Holmertz
 • Åke Holmberg

Litteraturanvisning

Litteratur:
R. Cornevin, Littératures d’Afrique noire de langue française (1976).
Musik:
F. Bebey, African Music; A People’s Art (1976);
G. Ewens, Africa O-Ye! A Celebration of African Music (1991).
Konst och arkitektur:
S. Domain, Architecture soudanaise (1989);
L. Prussin, Hotumere: Islamic Design in West Africa.
Historia:
Afrika South of the Sahara 1999 (1998);
J.-R. de Benoist, Le Mali (2:a upplagan 1998);
R. James Bingen (utgivare), Democracy and Development in Mali (2000);
J. Gallais, Hommes du Sahel: Espaces-temps et pouvoirs: Le Delta intérieur du Niger, 1960–1980 (1984);
P.J. Imperato, Historical Dictionary of Mali (3:e upplagan 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mali. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mali