Mali, stat i Västafrika; 1,2 miljoner km2, 20,3 miljoner invånare (2020). Mali

(12 av 88 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Norra Mali är en del av Sahara, medan landets södra delar tillhör Sudanregionen. Floden Niger gör i Mali en kraftig böj och utvecklar

(23 av 163 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Norra Mali är en del av Sahara, medan landets södra delar tillhör Sudanregionen. Den äldsta berggrunden påträffas i Iforasbergens

(19 av 133 ord)

Klimat

Läget vid norra vändkretsen ger Mali ett torrt och varmt högtrycksväder.

(11 av 48 ord)

Växt- och djurliv

Längst i söder finns glesa skogar med bl.a. akacior och Isoberliʹnia (familjen ärtväxter). Längre norrut blir landskapet mer öppet med

(20 av 141 ord)

Naturskydd

Mali hade 1996 en nationalpark, Boucle du Baoulé nordväst om Bamako,

(11 av 33 ord)

Befolkning

Mali hade 2020 en befolkningstäthet av 17 invånare per km2. Eftersom en stor del av norra Mali utgörs av öken återfinns huvuddelen av befolkningen i de södra delarna. Ungefär 5 procent av befolkningen uppges vara nomader.

Landet har en för regionen låg urbaniseringsgrad; 2019 bodde 42 procent av befolkningen i städer,

(51 av 366 ord)

Språk

I Mali talas ett trettiotal inhemska språk, varav nästan alla hör till

(12 av 85 ord)

Religion

Islam, som i dag (2010) omfattar nio av tio malier, varav majoriteten är sunni, kom till denna del av Afrika på 800-talet med muslimska berber och tuareger som bedrev handel i området, men även

(34 av 237 ord)

Utbildning

Utbildning är obligatorisk och gratis mellan åldrarna 7 och 16 år. Primärskolan börjar vid sju års ålder och

(18 av 124 ord)

Sociala förhållanden

Sett till BNP per capita är Mali ett av världens fattigaste länder. Omkring 3/4 av befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Endast hälften av befolkningen har tillgång till rent vatten.

(34 av 238 ord)

Näringsliv

Malis södra delar, som genomkorsas av floden Niger, är landets ekonomiskt viktigaste. Ekonomin är starkt jordbruksorienterad, varför utvecklingen de senaste decennierna har

(22 av 151 ord)

Jordbruk

Jordbrukssektorn är fortfarande den viktigaste, trots att dess betydelse har minskat under de senaste decennierna. Cirka 80 procent

(18 av 121 ord)

Naturresurser och energi

Mali är sedan början av 00-talet Afrikas tredje största guldproducent och guldet står för 80 procent av landets totala

(19 av 130 ord)

Industri

Mali har en småskalig tillverkningsindustri, som till stor del är inriktad

(11 av 60 ord)

Utrikeshandel

Malis handelsbalans har traditionellt uppvisat ett kraftigt underskott, men sedan guldexporten

(11 av 71 ord)

Turism och gastronomi

Mali anses av många som det intressantaste turistlandet i Västafrika. Dess stora potential för turism är ändå otillräckligt utnyttjad; landet hade 2015 cirka 159 000 besökare. De flesta besökarna kommer från Frankrike, USA, Spanien eller västafrikanska grannländer.

Huvudstaden Bamako är vackert belägen vid Niger och har

(46 av 317 ord)

Kommunikationer

Efter självständigheten gjordes stora satsningar på att bygga ut vägnätet. År 2010

(12 av 83 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Mali är mycket liten (1 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). I Mali finns två

(17 av 114 ord)

Statsskick och politik

Mali ansågs vara en av Västafrikas mest stabila demokratier efter att

(11 av 48 ord)

Statsskick

Malis författning antogs i en folkomröstning 1992. Enligt den har Mali stark presidentmakt

(13 av 92 ord)

Politik

Under sin första president, Modibo Keïta, blev Mali en socialistisk enpartistat. Keita störtades i en militärkupp 1968, ledd av Moussa Traoré, som etablerade en mer marknadsekonomiskt inriktad diktatur. I mars 1991 ledde kraven på demokrati till blodiga konfrontationer mellan medborgare och armé. Presidenten greps och en övergångsregering tillträdde under överstelöjtnant Amadou Toumani Touré. En nationalkonferens organiserades i augusti 1991 och en ny demokratisk författning utarbetades. År 1992 valdes Alpha Oumar Konaré (född 1946) till president. Han återvaldes i maj 1997 med

(81 av 869 ord)

Rättsväsen

Domstolsväsendet består i huvudsak av allmänna underrätter, en appellationsdomstol och en

(11 av 45 ord)

Mänskliga rättigheter

Malis moderna historia har präglats av kampen om norra Mali (se Historia). Hårda strider mellan regeringsstyrkor och rebeller har lett till omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna.

Enligt människorättsorganisationer har de maliska soldaterna begått flera övergrepp i sin kamp för att återta

(42 av 297 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på frivillighet, omfattar (2009) 7 500 man. Det är

(12 av 78 ord)

Litteratur

Malis franskspråkiga litteratur har vuxit fram främst efter 1945. Uppsvinget kom vid 1960-talets slut,

(14 av 98 ord)

Film

År 1962 grundades ett nationellt filminstitut, Office cinématographique national de Mali (OCINAM), som främst gynnade produktionen av dokumentärfilmer för regeringen.

(20 av 137 ord)

Konst

Flera folk inom Malis gränser har uppmärksammats för sina utmärkta konstverk i trä. Dogon tillverkar masker i linjära former med

(20 av 140 ord)

Arkitektur

I Västafrika utvecklades redan under 1300-talet en särpräglad lerarkitektur, en syntes av främreorientaliska, islamiska och lokala afrikanska traditioner, som

(19 av 135 ord)

Musik

Musiklivet präglas av Malis placering mellan det svarta Afrika och arabvärlden och landets multietniska förhållanden. Musiken speglar såväl årstidsväxlingar som religiösa riter och viktiga händelser i individens och kollektivets livscykel. Yrkesmusiker (se griot) svarar ofta för denna musikutövning. Trummor, från små timglastrummor till stora ceremoniella trummor (tabala), är naturliga inslag

(50 av 351 ord)

Förhistoria

Föremålsgrupper från mellersta paleolitikum har påträffats i sydväst, och fynd har gjorts

(12 av 83 ord)

Historia

I triangeln mellan Saharaöknen och floderna Senegals och Nigers övre lopp grundade mandetalande folk omkring 1200 det så kallade Maliriket, som på sin höjdpunkt under 1300-talet nådde till Atlanten i väster och bortom Timbuktu i öster. Den ekonomiska grundvalen var

(40 av 280 ord)

Mali sedan självständigheten

När det franska kolonialväldet upplöstes efter andra världskriget bildade Franska Sudan, nu med namnet Mali, en kortlivad federation, Malifederationen, med Senegal (1959–60). Federationen sprack bland annat därför att ledaren för Malis styrande parti, Modibo Keïta, som räknade anor från Malirikets grundare Sundiata Keita (död cirka 1255), ville föra en radikalt antifransk och östblocksorienterad politik.

Under Keïtas presidentperiod blev Mali enpartistat. Keïta störtades i en militärkupp 1968 ledd av Moussa Traoré, som förblev diktator, stödd på enpartisystemet. Han avsattes genom en militärkupp

(81 av 880 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Berit Sahlström
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Fredrik Önnervik
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Hans Sjöberg
 • Ingvar Svanberg
 • Jan Ovesen
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Karin Ådahl
 • Lars Åhlander
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Litteratur:
R. Cornevin, Littératures d’Afrique noire de langue française (1976).
Musik:
F. Bebey, African Music; A People’s Art (1976);
G. Ewens, Africa O-Ye! A Celebration of African Music (1991).
Konst och arkitektur:
S. Domain, Architecture soudanaise (1989);
L. Prussin, Hotumere: Islamic Design in West Africa.
Historia:
Afrika South of the Sahara 1999 (1998);
J.-R. de Benoist, Le Mali (2:a upplagan 1998);
R. James Bingen (utgivare), Democracy and Development in Mali (2000);
J. Gallais, Hommes du Sahel: Espaces-temps et pouvoirs: Le Delta intérieur du Niger, 1960–1980 (1984);
P.J. Imperato, Historical Dictionary of Mali (3:e upplagan 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mali. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mali