Marocko är den fattigaste av Maghrebstaterna. Snabb befolkningsökning, växande skuldbörda och politisk osäkerhet är de

(15 av 103 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Jordbruket är viktigt för Marockos ekonomi. Produktionen varierar dock kraftigt beroende på klimatförhållanden, återkommande perioder av torka

(17 av 116 ord)

Naturresurser och energi

Råvaruproduktionen domineras helt av fosfatbrytning. Marocko, som har mer än 2/3 av världens kända reserver av fosfat, är världens tredje största producent och den största exportören av fosfat. Fosfat bryts i framför

(32 av 222 ord)

Industri

Marockos industri är svagt utvecklad; de viktigaste industrigrenarna är fosfatförädling, metall-,

(11 av 68 ord)

Utrikeshandel

Sedan 1970-talet har Marockos handelsbalans utvecklats negativt, framför allt beroende på kriget i Västsahara,

(14 av 96 ord)

Turism och gastronomi

Turismen svarar för en viktig del av landets intäkter från utlandet. År 1992 hade man 4,4 miljoner utländska besökare. På grund av den ekonomiska krisen sjönk besökstalet 1995 och 1996 till 2,6 miljoner, men har sedan dess åter stigit och 2012 var antalet utländska turister 9,4 miljoner. Frankrike och Spanien svarar för den största andelen besökare. Drygt 15 000 svenskar besöker landet årligen. Turistintäkterna uppgick 2012 till cirka 27 procent av landets exportintäkter.

Marocko har

(74 av 528 ord)

Medverkande

  • Hans Holmén
  • Tove Janson Borglund
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/marocko/näringsliv