massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar. Massamhället utmärks av kulturell nivellering och av en enkelriktad masskommunikation där standardiserade budskap sprids via massmedier. I den politiska sfären finns mekanismer som gynnar uppkomsten av likartade

(65 av 461 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Thomas Brante

Litteraturanvisning

S. Giner, Mass Society ( 1976);
E. Shils, The Constitution of Society ( 1982).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, massamhälle. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/massamhälle