Mauretanien, stat i Västafrika; 1 miljon km2, 4,4 miljoner invånare (2018). Mauretanien gränsar i

(14 av 93 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Mauretanien är ett utpräglat lågland, som till största delen ligger inom Sahara. Det täcks av rader av långa dyner, som

(20 av 140 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Kustområdet vid Atlanten utgörs av strandsporrar, laguner och stranddyner. Materialtransporten sker söderut med hjälp av Kanarieströmmen. Innanför stranden

(18 av 122 ord)

Klimat

Mauretanien har ett torrt öken- eller stäppklimat. Dagstemperaturen i ökenområdena kan

(11 av 69 ord)

Växt- och djurliv

Östra Mauretanien hör till Sahara och är vegetationslöst eller har ökenvegetation med efedror, en del tamarisker, amarantväxter och

(18 av 126 ord)

Naturskydd

Mauretanien hade 1996 två nationalparker, Diawling i Senegalflodens delta och Banc

(11 av 35 ord)

Befolkning och etnografi

Mauretanien är regionens glesast befolkade land med 4 invånare per km2 (2019). Invånarnas regionala fördelning har ändrats kraftigt under senare årtionden. Upprepade torkkatastrofer under 1970- och 80-talen, med omfattande boskapsdöd som följd, förstörde livsbetingelserna för en stor del av den nomadiserande befolkningen. Cirka 80 procent av befolkningen lever numera i landets södra, odlingsbara delar.

Sedan

(55 av 388 ord)

Språk

Officiella språk är högarabiska och franska. Majoritetsspråk är hassaniyah, en arabisk

(11 av 34 ord)

Religion

Mauretanien ligger i det område i Västafrika som islamiserades under 800- och 900-talen. Så gott som hela befolkningen är islamisk (sunnitiska muslimer tillhörande den malikitiska rättsskolan). Sufismen är vida utbredd; de två dominerande brödraskapen är Qadiriya och Tijaniya. I landet finns andra

(42 av 295 ord)

Utbildning

Utbildningssystemet är under uppbyggnad, och en allmän alfabetiseringskampanj inleddes 1986. Det råder dock fortfarande stor brist på skolor och lärare.

(20 av 142 ord)

Sociala förhållanden

Arbetslösheten uppskattades i slutet av 00-talet till ca 30 % av arbetskraften. Nästan halva befolkningen lever i fattigdom (under 2 US dollar per dag). Knappt varannan mauretanier har tillgång till rent vatten.

(32 av 217 ord)

Näringsliv

Mauretanien är ett fattigt land, där primärnäringarna dominerar. Cirka 50 procent av arbetskraften finns inom jordbruk och fiske. Medan

(19 av 132 ord)

Jordbruk

Jordbruket, som svarar för cirka 50 procent av sysselsättningen, är outvecklat och inriktat på självhushållning. Den odlingsbara

(17 av 121 ord)

Naturresurser

Mauretanien är relativt mineralrikt, och export av järn, olja, guld och koppar står för en

(15 av 103 ord)

Utrikeshandel

Mauretanien har av tradition överskott i handelsbalansen. Sedan utvinning av olja, guld

(12 av 84 ord)

Turism och gastronomi

Till följd av det oroliga politiska läget har Mauretanien en liten turistnäring. Landets märkligaste sevärdheter är fortfarande svåråtkomliga, även om det sker en successiv anpassning till turismens behov.

Det gäller

(30 av 204 ord)

Kommunikationer

Mauretaniens transportnät är svagt utvecklat på grund av långa avstånd, gles befolkning,

(12 av 80 ord)

Massmedier

Tidningsspridningen i Mauretanien är mycket blygsam. Det finns en daglig tidning på franska och arabiska,

(15 av 105 ord)

Statsskick och politik

Mauretanien har sedan självständigheten 1960 under långa perioder styrts av militärregimer.

(11 av 45 ord)

Statsskick

Författningen från 1991, med tillägg från 2006, stadgar att Mauretanien ska vara en islamisk republik

(15 av 107 ord)

Politik

Efter en kupp 1978 mot Mokhtar Ould Daddah (1924–2003), som styrde landet från självständigheten 1960, har landet dominerats av militären, även om ministärerna till största delen har varit civila. Efter flera år av inre motsättningar och etnisk konflikt samt under påverkan av demokratirörelser i stora delar av Afrika antogs en demokratisk författning genom folkomröstning 1991. Någon verklig demokrati har dock inte fått fäste i

(64 av 451 ord)

Rättsväsen

Rättssystemet i Mauretanien bygger på fransk rätt, men bl.a. familjerätten utgår

(11 av 26 ord)

Mänskliga rättigheter

Mauretanien är ett fattigt och etniskt splittrat land. De arabiserade berberfolken, morerna, är den största folkgruppen och av dem besitter de så kallade vita morerna, beydane, det mesta av de politiska och ekonomiska resurserna i landet.

Fattigdomen och den institutionaliserade diskrimineringen är utbredd för de svarta afrikanska folken i

(49 av 339 ord)

Försvar

Försvaret, som bygger på allmän värnplikt med en första tjänstgöring om

(11 av 64 ord)

Musik

Professionella musiker, som av morerna kallas iggiw och av grupper av sudanesisk härkomst gawlo eller gesere, är alla jämförbara med griots (se griot). Instrumenten är oftast av arabiskt ursprung, t.ex. den kantblåsta flöjten zaouzaya eller tvärflöjtstypen neffara, vilka båda används i underhållningssyfte. Bland stränginstrumenten

(44 av 308 ord)

Förhistoria

Fynd från mellersta paleolitikum har gjorts i centrala Mauretanien. Även senpaleolitiska föremålsgrupper

(12 av 83 ord)

Historia

Under århundradena efter 300-talet e.Kr. invandrade berberstammar från norr. Det ledde efter hand till att den tidigare befolkningen trängdes söderut till Senegalfloden och till att landet islamiserades. Berberdynastin almoraviderna behärskade cirka 1050–1150 Nordvästafrika och stora delar av Pyreneiska halvön. Från öster kom under perioden 1200–1600 krigiska arabstammar, som blandade sig med berberna. Så uppkom det arabisktalande maurerfolket och Mauretaniens alltjämt bestående sociala hierarki, med ett militärt och religiöst överskikt (”vita morer”) och ett lägre skikt av bland annat frigivna och

(80 av 857 ord)

Militärkupper och politiskt förtryck

År 1978 störtades Ould Daddah genom en militärkupp under Mustapha Ould Mohamed Salek (1936–2012). Efter ett kort mellanspel tog Mohamed Khouna Ould Haidalla (född 1940) 1980 över presidentmakten, avstod från Mauretaniens del av Västsahara och erkände 1984 dess självständighet. Samma år störtades han av arméchefen Maaouya Ould Sid'Ahmed Taya (född 1941).

Under trycket av landets stora fattigdom och växande

(59 av 421 ord)

Nya kupper och viss demokratisering

I augusti 2005 fullbordades en oblodig militärkupp under ledning av säkerhetsstyrkornas chef Ely Ould Mohamed Vall (1953–2017). Taya befann sig vid tillfället utomlands. Vall tog själv över presidentposten, med stöd av armén och säkerhetsstyrkorna.

(34 av 242 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Curt Dahlgren
 • Frans af Schmidt
 • Fredrik Önnervik
 • Gert Holmertz
 • Göran Andersson
 • Hans Holmén
 • Hans Sjöberg
 • Ingvar Svanberg
 • Jan von Konow
 • Jessica Christoffersen
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Tomas Gerholm
 • Tove Janson Borglund
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

Befolkning och etnografi:
Introduction à la Mauritanie, utgiven av CNRS (1979).
Historia:
Human Rights Watch/Africa, Mauritania’s Campaign of Terror: State-sponsored Repression of Black Africans (1994);
P. Balta & C. Rulleau, Le Grand Maghreb: Des indépendances à l’an 2000 (1990);
A.G. Gerteiny, Historical Dictionary of Mauritania (1981);
A.G. Pazzanita, Historical Dictionary of Mauritania (2:a upplagan 1996).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mauretanien. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mauretanien