Mauriʹtius, stat i Indiska oceanen; 2 000 km2, 1,3 miljoner invånare (2019).

(12 av 85 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Mauritius, som ligger 800 km öster om Madagaskar, omfattar huvudön Mauritius samt ön Rodrigues 585 km öster om denna. Öarna

(20 av 136 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Öarnas vulkaniska berggrund har byggts upp under de senaste ca 30

(11 av 77 ord)

Klimat

Årsmedeltemperaturen är 23–24 °C vid kusterna och ned till 19 °C i de

(13 av 42 ord)

Växt- och djurliv

Öarna var ursprungligen täckta av regnskog. Numera är all naturlig skog borta på Rodrigues. På

(15 av 107 ord)

Naturskydd

Det fanns 2011 en nationalpark, Black River Gorges på huvudöns sydvästra

(11 av 31 ord)

Befolkning

Mauritius hade 2017 en befolkningstäthet av 650 invånare per km2. Cirka

(11 av 81 ord)

Språk

Officiellt språk är engelska, men i praktiken används franska i minst

(11 av 35 ord)

Religion

När de första arabiska sjöfararna kom till Mauritius någon gång före 1500-talet var ön obebodd. Portugiser anlände på 1500-talet och fransmän på 1700-talet. År 1810 erövrade Storbritannien ön. När slavhandeln

(30 av 213 ord)

Utbildning

Utbildning på både primär- och sekundärskolenivå är avgiftsfri. Elva års skolgång mellan 5 och 16 år är

(17 av 121 ord)

Sociala förhållanden

Invånarna i Mauritius har en levnadsstandard som hör till de högsta i Afrika. Hela befolkningen har exempelvis tillgång till rent vatten. Undernäring bland barn är dock inte ovanligt. De

(29 av 204 ord)

Näringsliv

Traditionellt har Mauritius ekonomi varit beroende av sockerproduktionen. Sockrets roll i ekonomin har dock gradvis förlorat i betydelse, och

(19 av 130 ord)

Kommunikationer

Vägnätet, som totalt omfattar 2 100 km, är av god kvalitet. Det

(12 av 64 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Mauritius är för att vara i tredje världen relativt hög (71 tidningsex.

(14 av 98 ord)

Statsskick och politik

Mauritius blev självständigt 1968 och har sedan dess varit ett av

(11 av 18 ord)

Statsskick

Mauritius är en parlamentarisk demokrati. Fram till 1992 var landet en monarki med den brittiska monarken som statsöverhuvud,

(18 av 128 ord)

Aktuell politik

Landet har nästan alltid styrts av koalitionsregeringar, huvudsakligen olika konstellationer mellan de tre dominerande partierna Mauritius Labour Party (MLP), Mouvement militant mauricien (MMM) och Mouvement socialiste militant (MSM). I valet 2000 segrade en allians mellan MMM och MSM klart och fick 54 av

(43 av 301 ord)

Rättsväsen

Rättsordningen i Mauritius bygger på fransk grund, bl.a. på Code Civil,

(11 av 47 ord)

Försvar

En poliskår om 2 000 man är beväpnad och delvis organiserad för

(12 av 39 ord)

Litteratur, drama och teater

Sedan självständigheten 1968 har engelska varit officiellt språk. Franska språket har emellertid fortsatt att vara det mest prestigefyllda litterära språket. Den första betydande författaren som skrev

(26 av 181 ord)

Historia

Kartografiska källor visar att arabiska sjöfarare var de första besökarna på den då obefolkade ön Mauritius någon gång före 1500-talet. På 1500-talet landsteg portugiser. Nederländarna försökte under 1600-talet utan varaktig framgång kolonisera ön, kallad Mauritius efter ståthållaren Moritz (nederländska Maurits) av Oranien. Först med franska kolonister från 1715 fick Mauritius, av fransmännen benämnd Île de France, en bofast befolkning, snart utökad med importerade slavar från Afrika och Madagaskar som arbetare på sockerplantagerna. Därigenom uppkom också en kreolsk blandbefolkning med en

(80 av 623 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Carina Gunnarson
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Gert Holmertz
 • Gunilla Håkansson
 • Göran Andersson
 • Hans Sjöberg
 • Jan von Konow
 • Lars-Erik Åse
 • Lennart Weibull
 • Michael Bogdan
 • NE-redaktionen (uppdatering)
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl

Litteraturanvisning

J. Addison & K. Hazareesingh, A New History of Mauritius (2:a upplagan 1993);
P. Chuhan-Pole & M. Angwafo, Yes Africa Can: Success Stories From a Dynamic Continent (2011);
E. Dommen & B. Dommen, Mauritius: An Island of Success: A Retrospective Study 1960–1993 (1999);
J.-G. Prosper, Histoire de la littérature mauricienne de langue française (1978);
L. Riviere & S. Selvon (utgivare), Historical Dictionary of Mauritius (2:a upplagan 1992).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Mauritius. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mauritius