medborgerliga fri- och rättigheter, medborgarnas rättigheter gentemot överheten. Den svenska regeringsformen (RF) talar om grundläggande fri- och rättigheter. Ett mera vidsträckt folkrättsligt begrepp är mänskliga rättigheter. Den bakomliggande tanken är att varje människa antingen av naturen äger eller av samhället bör tillerkännas vissa grundläggande fri- och rättigheter som ska respekteras även av samhället självt. Den förra idén är präglad av naturrätten. RF utgår från den andra uppfattningen, dvs. medborgarna har de fri- och

(73 av 518 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

I Sverige fanns inga grundlagsregler om fri- och rättigheter före 1974 års RF. Den äldre RF från 1809 innehöll dock ett berömt stadgande i § 16, grundat på

(28 av 192 ord)

Medverkande

  • Fredrik Sterzel
  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

H. Danelius, Mänskliga rättigheter i europeisk praxis: En kommentar till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna ( 3:e upplagan 2007).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, medborgerliga fri- och rättigheter. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medborgerliga-fri-och-rättigheter