Medelhavet, Europeiska medelhavet, bihav till Atlanten mellan Europa och Afrika. Ytan,

(11 av 43 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utsträckning och morfologi

Medelhavet är helt omslutet av land, så när som på förbindelserna med Atlanten genom det ca 14 km breda och 320 m djupa

(23 av 156 ord)

Utveckling och geologi

Medelhavet är de sista resterna av en tidigare mäktig ocean – Tethyshavet – som sträckte sig från nuvarande Portugal över Alperna, Iran och Himalaya till Stilla havet. För ca 200 miljoner år sedan, då jättekontinenten Gondwana splittrades, började

(38 av 266 ord)

Fysisk oceanografi

Den permanenta cirkulationen av vattnet i Medelhavet drivs av avdunstningen. Nederbörd och flodtillrinning uppväger endast en tredjedel av den volym som avdunstar; återstoden tillförs genom Gibraltar sund. Denna inström utgörs av atlantvatten med en salthalt något under 36,5 ‰. I genomsnitt hålls salthalten i M. konstant

(46 av 319 ord)

Biologi

Medelhavet är det näringsfattigaste av alla större hav. Orsaken är att det inströmmande vattnet kommer från ett ytskikt som redan är utarmat på närsalter och att tillförseln med floderna är liten. Inte heller kan närsalter

(35 av 244 ord)

Naturresurser

Genom näringsbristen är fisktillgången i Medelhavet begränsad. Av de ca 500 fiskarterna utnyttjas hela 120 kommersiellt. Bland pelagiska arter dominerar sardin och

(22 av 155 ord)

Föroreningar

Medelhavet är i flera avseenden världens mest föroreningsbelastade hav. Hög temperatur och kort vattenomsättningstid

(14 av 99 ord)

Växt- och djurliv i medelhavsområdet

Före jordbruks- och betesbrukskulturens genombrott under neolitikum dominerades medelhavsområdets vegetation av relativt lågvuxna skogar med bland annat ständigt gröna träd med små, hårda blad i stånd att uthärda sommartorkan. Resterna av dessa skogar bildar nutidens macchia, medan andra områden genom överbetning, brand och jorderosion har förvandlats till buskmarker (garrigue), hedar eller kalt berg.

Den typiska

(55 av 391 ord)

Medverkande

  • Håkan Westerberg
  • Ragnar Hall

Litteraturanvisning

D. Attenborough, Edens lustgård (svensk översättning 1987);
M. Blamey & C. Grey-Wilson, Mediterranean Wild Flowers ( 1993);
A. Elmfors & U. Karlsson, Naturen runt Medelhavet, Kanarieöarna och Madeira ( 1996);
X. Pastor (utgivare), Greenpeace bok om Medelhavet (svensk översättning 1991).
P. Raine, Mediterranean Wildlife ( 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Medelhavet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medelhavet