(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Det mest framträdande draget i Medelpads topografi är de stora dalstråk som löper mer eller mindre parallellt i västnordväst–östsydöstlig riktning. Av de båda stora älvarna har Ljungan en bredare och öppnare dalgång med en kringliggande terräng som är varierad och uppstyckad. Indalsälvens dalgång däremot är

(45 av 318 ord)

Klimat

Klimatet i Medelpad är mildare vid kusten än i inlandet. Januaris

(11 av 39 ord)

Växtliv

De förhärskande vegetationstyperna är skog och myr. Skogen omfattar ca 70 % av ytan, och merparten är barrskog, mest med landskapsväxten gran. De stora skogsvidderna hyser en jämförelsevis

(28 av 186 ord)

Djurliv

Djurlivet liknar det längs Norrlands övriga kustland med goda stammar av älg, rådjur, bäver, rödräv, skogsmård och

(17 av 117 ord)

Kulturlandskap

Ljungans och Indalsälvens dalgångar bestämmer i mycket hög grad människans utnyttjande av landskapet. Jordbruksbebyggelsen är så gott som uteslutande

(19 av 134 ord)

Medverkande

  • Mats Widgren
  • Olle G. Olsson
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Naturlandskap och kulturlandskap. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medelpad/naturlandskap-och-kulturlandskap