medeltidsarkeologi, en specialgren av arkeologi med särskild inriktning på Europas medeltid. Medeltidsarkeologin delar de grundläggande metoderna, såsom typologi och stratigrafi, med den förhistoriska arkeologin. Däremot har källmaterialet en delvis annan karaktär med t.ex. murade hus och tjocka kulturlager. Även förutsättningarna för analys och tolkning är många gånger annorlunda genom förekomsten av samtida skriftliga källor. Medeltidsarkeologin står här inför samma typ av korrelationsproblem som t.ex. klassisk arkeologi och historisk arkeologi i Nordamerika.

Medeltidsarkeologin har etablerats som en professionell disciplin med egen

(80 av 690 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Anders Andrén

Litteraturanvisning

Hans Andersson & J. Wienberg (utgivare), The Study of Medieval Archaeology ( 1993);
M. de Bouard, Manuel d’archéologie médiévale ( 1975);
E. Cinthio, ”Medieval Archaeology as a Research Subject”, Meddelanden från Lunds Universitets Historiska Museum 1962–63;
Helen Clarke, The Archaeology of Medieval England ( 1984);
G.P. Fehring, Einführung in die Archäologie des Mittelalters ( 2:a upplagan 1992);
D. Hinton (utgivare), 25 Years of Medieval Archaeology ( 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, medeltidsarkeologi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/medeltidsarkeologi