merkantilism (franska mercantilisme, av mercantile ’köpmans-’, ’affärs-’, av italienska mercante ’köpman’,

(11 av 64 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Karakteristiska idéer

Merkantilisterna framhävde att det framför allt var utrikeshandeln som försåg landet med internationellt likvida medel, dvs. ädelmetall i myntad eller omyntad form. 1500- och 1600-talen präglades av stora ädelmetallströmmar; från Sydamerika via Spanien till övriga Europa, och från Europa vidare österut mot Östasien och Ostindien.

Furstarna behövde ädelmetall för krig

(50 av 355 ord)

Merkantilisterna

Den merkantilistiska litteraturen skrevs av en brokig samling filosofer, statstjänare, köpmän och publicister. Av betydelse för

(16 av 111 ord)

Merkantilismen inför eftervärlden

Merkantilismen kom under senare delen av 1700-talet att både få sitt namn och definieras av sina kritiker. Fysiokraterna, och efter dem Adam Smith, myntade idén om ett merkantilsystem som i åsikter och politik

(33 av 231 ord)

Medverkande

  • Lars Herlitz

Litteraturanvisning

R.B. Ekelund Jr. & R.D. Tollison, Mercantilism as a Rent-Seeking Society: Economic regulation in historical perspective ( 1981);
Lars Magnusson (utgivare), Mercantilist theory and practice ( 2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, merkantilism. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/merkantilism