metamorfos (latin metamorphoʹsis ’förvandling’, av likabetydande grekiska metamoʹrphōsis, av meta- och morfos), inom geologin omvandlingen av en ursprunglig bergart. Denna bergart kan vara en magmatisk, en sedimentär eller en äldre metamorf bergart. Omvandlingen sker under tryck- och temperaturförhållanden som gör bergartens mineral eller textur instabila men som inte orsakar att bergarten smälter. Om smältning sker, kallas processen ultrametamorfos.

Metamorfos inträffar oftast på grund av att bergarter hamnat på ett annat djup i jordskorpan i samband med tektoniska rörelser; då utsätts

(80 av 604 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Medverkande

  • Bengt Loberg
Källangivelse
Nationalencyklopedin, metamorfos. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/metamorfos