Redan de första kända skapelsemyterna kan sägas innehålla meteorologiska observationer. Under 500-talet f.Kr. ägnade de joniska naturfilosoferna Anaximander och Anaximenes vädret stor uppmärksamhet i sina studier, och ca 200 år senare kom Aristoteles Meteorologika, ett systematiskt verk i fyra volymer som kom att utöva inflytande på västerländsk forskning ända till början av 1800-talet.

Sporadiska meteorologiska observationer finns bevarade hos bl.a. romerska, bysantinska och arabiska författare, fram till slutet av medeltiden. I mitten av 1400-talet tillverkade Nicolaus Cusanus en slags luftfuktighetsmätare

(80 av 801 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Kemisk meteorologi

Den kemiska meteorologin har utvecklats relativt sent. Meteorologerna började intressera sig för luftföroreningsproblem under mellankrigstiden, men forskningen var (förutom den atmosfärkemiska forskningen kring ozonskiktet) framför allt inriktad på att förstå hur

(31 av 217 ord)

Klimatologi

Klimatologin växte fram under 1800-talet i form av regionala och globala sammanställningar och studier av vädret och dess växlingar. Ledande i

(21 av 146 ord)

Medverkande

  • Bert Bolin
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Meteorologins historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/meteorologi/meteorologins-historia