miljöbalken, MB, lagstiftning som utfärdades i juni 1998 och som trädde i kraft 1 januari 1999. MB ersätter ett stort antal äldre lagar på miljörättens område, vilkas benämningar ganska väl speglar innehållet i den nya balken. De lagar som upphävts är bl.a. naturvårdslagen, miljöskyddslagen, renhållningslagen, hälsoskyddslagen, vattenlagen och miljöskadelagen.

Ytterligare lagar som upphävts är de särskilda lagarna om förbud mot dumpning av avfall i vatten, om svavelhaltigt bränsle, om skötsel av jordbruksmark, om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, om kemiska

(80 av 1027 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Historik

Miljörätten är en ung del av den svenska rätten. Vissa rättsregler leder dock sitt ursprung tillbaka till landskapslagarnas regler om grannelagsförhållanden. Miljöskyddslagen var resultatet av

(25 av 178 ord)

Medverkande

  • Ulf Arvidsson

Litteraturanvisning

Miljöbalk: Huvudbetänkande av miljöskyddskommittén 1–2, SOU 1993:27;
S. Rubenson, Miljöbalken: Den nya miljörätten ( 4:e upplagan 2008).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, miljöbalken. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljöbalken