miljöförstöring, förändringar som åstadkommits genom människans aktiviteter, i regel som bieffekter

(11 av 40 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Former av miljöförstöring

En form av miljöförstöring är minskningen av biologisk mångfald beroende på bl.a. avskogning och ökenspridning. För den biologiska mångfalden är de tropiska skogarnas försvinnande värst, eftersom de hyser de flesta arterna på jorden. För den biologiska mångfalden är de tropiska skogarnas försvinnande värst, eftersom de hyser de flesta arterna på jorden. Den största regnskogen, Amazonas, har decimerats med ca

(59 av 417 ord)

Miljöförstöring genom tiderna

Man kan genom människans historia urskilja tre faser av miljöpåverkande aktiviteter.

(11 av 11 ord)

Första fasen

Den första, som är dominerande i tid, var inte skarpt avgränsad mot

(12 av 83 ord)

Andra fasen

Den andra fasen, det förindustriella jordbrukets period, började för ca 10 000 år sedan och avlöstes gradvis av industrialiseringen med början för ca 250 år sedan. Odlingen krävde manipulering av miljön och ledde till försörjningsmöjlighet för en växande

(37 av 261 ord)

Tredje fasen

Den tredje fasen är kopplad till den industriella revolutionen. Om de två första karakteriserades av förvaltande respektive manipulerande attityd kan den tredje karakteriseras av exploaterande. Folkökningen accelererar och befolkningstrycket ökar. Genom alltmer artificiella inslag i miljön, framför allt genom urbanisering, utbredd infrastruktur och markutnyttjande, blir miljön alltmer sårbar. Tyngdpunkten hos miljöförstöringen har samtidigt förskjutits

(54 av 382 ord)

Medverkande

  • Bengt Hubendick
  • Ragnhild Eklund

Litteraturanvisning

Globaliseringsatlas: En hotad planet, utgiven av Gleerups, (2007):
B. Hubendick, Människoekologi (1985);
B. Hubendick (utgivare), Miljö från A till Ö (1992);
D. Hughes, Världens miljöhistoria (svensk översättning 2005);
B.L. Turner II m.fl. (utgivare), The Earth as Transformed by Human Action (1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, miljöförstöring. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljöförstöring