miljöpolitik, politiska åtgärder som syftar till att förhindra överexploatering och förstöring

(11 av 35 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utgångspunkter

Miljöpolitiken omfattar åtgärder som berör i princip alla delar av samhället och inbegriper bl.a.

(14 av 97 ord)

Medel

De miljöpolitiska medlen kom från början att särskilt utgöras av lagar och förordningar med förbud mot användande av farliga ämnen eller mot metoder med skadliga effekter samt föreskrifter om avgifter på utsläpp av olika slag. Senare har avgifter som medel att få bukt med

(44 av 308 ord)

Lagar och beslut

Det ankommer på riksdagen att stifta de lagar som ingår i miljöpolitiken. Till de viktigaste hör miljöbalken plan- och bygglagen och skogsvårdslagen. Miljöaspekter återfinns emellertid också i ett stort antal andra lagar och förordningar. Särskilda myndigheter

(36 av 256 ord)

Medverkande

  • Göran Josefsson

Litteraturanvisning

Vår gemensamma framtid, utgiven av Världskommissionen för miljö och utveckling ( svensk översättning 1988);
Sveriges nationalatlas: Miljön ( 1991);
B. Hubendick, Människoekologi ( 1985);
A. Næss, Ekologi, samhälle och livsstil ( svensk översättning 1973).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, miljöpolitik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/miljöpolitik