mineralteknik, tidigare benämning mineralberedning, teknik för förädling av mineral och bergarter

(11 av 50 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Mineraltekniska enhetsoperationer

Enhetsoperationerna omfattar mekanisk nedbrytning, anrikning, pulverteknik och agglomerering. Till mekanisk nedbrytning hör krossning och malning. Metoderna bestäms av mineralegenskaper, framför allt hårdheten, och hur stor mängd som skall behandlas. Slitaget på

(31 av 219 ord)

Mineralprocesser

Ursprungligen omfattade mineralprocesserna endast malmer, men ämnesområdet har utvidgats till att omfatta även industrimineral och fasta bränslen, t.ex. kol. Även upparbetning av olika fasta restprodukter har kommit att ingå i mineraltekniken. Mineralprocesserna sammansätts av olika enhetsoperationer och varierar

(38 av 265 ord)

Återvinning

Mineraltekniska enhetsoperationer kommer allt mer till användning vid återvinning av fast

(11 av 39 ord)

Utbildning

Mineralteknik på högskolenivå finns i Sverige vid Luleå tekniska universitet (civilingenjörsutbildning)

(11 av 73 ord)

Medverkande

  • Eric Forssberg

Litteraturanvisning

H. Schubert, Aufbereitung fester mineralischer Rohstoffe 1–3 ( 4:e upplagan 1989);
N.L. Weiss ( utgivare), SME Mineral Processing Handbook 1–2 ( 1985).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mineralteknik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mineralteknik