Moçambique [svenskt uttal mosambiʹk, portugisiskt uttal musɐmbiʹkə], stat i sydöstra Afrika; 802 000 km2, 31,2

(15 av 107 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Inledning

Zambezifloden med Cabora Bassa-dammen delar Moçambique i en låg, sydlig del med vågig yta och en platåartad, högre del i norr och nordväst. Den förra bildar

(26 av 181 ord)

Natur

(1 av 1 ord)

Terrängformer och berggrund

Zambezifloden med Cabora Bassa-dammen delar Moçambique i en låg, sydlig del med vågig yta och en platåartad, högre del i norr och nordväst. Den

(24 av 170 ord)

Klimat

Moçambique har tropiskt savannklimat och påverkas i viss mån av den varma

(12 av 83 ord)

Växtliv

Vegetationen består huvudsakligen av öppna torrskogar eller savanner med torniga buskmarker som domineras av bl.a. ett

(16 av 112 ord)

Djurliv

Det finns ca 75 arter däggdjur förutom gnagare och fladdermöss, bl.a. många av de typiska afrikanska större däggdjuren. På savannerna finns bl.a. leopard,

(23 av 159 ord)

Naturskydd

Moçambique hade 2010 sex nationalparker, bl.a. Gorongosa nordväst om Beira med

(11 av 36 ord)

Befolkning

Moçambique hade 2020 en befolkningstäthet av 39 invånare per km2. Landet har vid flera tillfällen under de senaste decennierna drabbats av naturkatastrofer med åtföljande försörjningsproblem, bland annat. 1982–84, 1992 och 2000–01. Cirka 32 procent av befolkningen bor i städer, av vilka huvudstaden Maputo (1,1 miljoner invånare, 2017), Matola (1

(49 av 356 ord)

Språk

I Moçambique talas ett tjugotal inhemska språk tillhörande bantuspråkens zoner G,

(11 av 49 ord)

Religion

Drygt hälften av befolkningen i Moçambique uppgavs 2010 vara kristna. Av dessa utgjorde katolikerna, vilka verkat i landet sedan 1506, drygt 40 procent, protestanterna cirka 25 procent och de som kallas för oberoende kristna, till vilka räknas framför allt karismatiska och pentakostala samfund, cirka 20 procent. Bland andra bekännare som

(50 av 332 ord)

Utbildning

Vid självständigheten uppskattades mellan 85 och 95 % av befolkningen vara analfabeter. I början av 1980-talet gjordes därför stora satsningar på vuxenutbildning med bistånd från

(25 av 166 ord)

Sociala förhållanden

Moçambique hör till världens absolut fattigaste länder; mer än hälften av landets befolkning lever i extrem fattigdom. Det

(18 av 127 ord)

Näringsliv

Moçambiques ekonomi har sedan självständigheten påverkats mycket negativt av inbördeskrig och naturkatastrofer samt av brist på utbildad arbetskraft och utländsk valuta. Detta har

(23 av 163 ord)

Jordbruk

Jordbruket är sysselsättningsmässigt Moçambiques viktigaste näringsgren. Följderna av inbördeskrig och torka gör dock att jordbruksproduktionen fluktuerar mycket. De huvudsakliga

(19 av 135 ord)

Skogsbruk

Skogsindustrin har utvecklats längs järnvägen från Harare i Zimbabwe till Beira

(11 av 42 ord)

Fiske

Fiske har fått en ökad betydelse för Moçambiques ekonomi. Inte minst

(11 av 53 ord)

Mineral

Moçambique har stora mineralfyndigheter, men utvinningen begränsades länge till följd av inbördeskriget. Kol bryts vid Moatize

(16 av 109 ord)

Energi

Moçambiques kommersiella energiförsörjning kommer huvudsakligen från vattenkraftverket vid Cabora Bassa-dammen och ett kolkraftverk i

(14 av 97 ord)

Industri

Trots att staten uppmuntrar spridning av industrin till Beira och landets norra delar,

(13 av 90 ord)

Utrikeshandel

Moçambiques handels- och bytesbalans karakteriseras av stora underskott. Inbördeskriget var en orsak (bland

(13 av 86 ord)

Kommunikationer

Det 4 800 km långa järnvägsnätet spelar en dominerande roll i Moçambiques transportväsen. De viktigaste linjerna går från

(18 av 121 ord)

Massmedier

Dagstidningsspridningen i Moçambique är mycket liten (3 tidningsex. per 1 000 invånare, 2000). Det finns två statliga

(17 av 108 ord)

Statsskick och politik

Moçambique styrs sedan självständigheten från Portugal 1975 av Frelimo, som fram

(11 av 25 ord)

Statsskick

Författningen från 1990 garanterar medborgarna åsikts-, mötes-, förenings-, yttrande-, press-, strejk-

(11 av 59 ord)

Politik

Dominerande partier i Moçambique är Frelimo (Frente de Libertação de Moçambique, 'Fronten för Moçambiques befrielse'), som 1989 övergav sin ursprungliga marxist-leninistiska ideologi, och Renamo (Resistencia Nacional Moçambicana, 'Moçambiques nationella motstånd'), som uppstod som en väpnad rörelse men omvandlades till politiskt parti och deltog i det första mångpartivalet 1994.

Renamo har som mest fått 39 procent av rösterna i ett parlamentsval (1999) och har aldrig lyckats erövra makten. Statsbärande Frelimo ökade sitt väljarstöd successivt från

(74 av 520 ord)

Rättsväsen

Domstolsorganisationen i Moçambique består av allmänna domstolar med Högsta domstolen i

(11 av 35 ord)

Försvar

Försvaret har efter fredsuppgörelsen 1992 reorganiserats. Ca 140 000 regerings- och gerillasoldater avväpnades. Målet var att forma

(17 av 112 ord)

Litteratur

Den portugisiska kolonialmaktens försök att utrota de inhemska kulturtraditionerna blev föga framgångsrikt, och många som varit assimileringsvilliga återvände till sin afrikanska kultur och fann litterära

(25 av 178 ord)

Konst

Av den traditionella konsten i Moçambique har makondefolkets skulpturer och masker rönt störst internationellt intresse.

(15 av 102 ord)

Musik

Moçambiques varierade musikkultur har i mycket sin grund dels i folkvandringar, dels i tidig indonesisk och arabisk påverkan. Det senare märks särskilt i norra Moçambique, där man finner särdrag som enstämmig och ornamenterad sång, bordunklanger och användning av instrument som fiol och tamburin (daira).

I Moçambiques centrala delar förekommer en rik flora av såväl

(54 av 382 ord)

Förhistoria

Sedan 1975 har ett spektrum av boplatser från acheuléen (vid Massingir i sydvästra

(13 av 86 ord)

Historia

Moçambiques kända historia börjar med mötet på Afrikas östkust mellan bantutalande afrikaner, som under seklen före år 1000 hade nått fram dit, och handelsfolken på Indiska oceanen: araber, indier, malajer och perser. Därur uppstod swahilikulturen, koncentrerad till ett radband av kuststäder. Den sydligaste av dessa var Chibuene i nuvarande Moçambique, som blev utförselhamn för guldet från

(56 av 395 ord)

Frihetskamp och inbördeskrig

Portugals militärdiktatur (1926–74) uppmuntrade utvandring till Moçambique och lockade med jord som tagits av afrikanerna. 350 000 personer av portugisisk härkomst beräknas ha bott i Moçambique. Det fanns visserligen inga strikta och lagstadgade rasgränser som i Sydrhodesia och Sydafrika, men de vita

(42 av 286 ord)

Moçambique sedan 1990

Mångpartisystem infördes genom en ny grundlag 1990; samma år avskaffades benämningen Folkrepubliken Moçambique. Efter en lång fredsprocess lyckades förvandlingen av Renamo från terrororganisation till politisk rörelse, och de nästan 2 miljoner som flytt från sina hem kunde återvända. Val hölls i oktober 1994 och gav Frelimo 129 och Renamo 112 mandat. Frelimos presidentkandidat Joaquim Chissano (som efterträtt Machel, som dog i en flygkrasch 1986) fick 53 procent av rösterna och Renamos Afonso Dhlakama (1953–2018

(74 av 521 ord)

Medverkande

 • Anders Hansson
 • Anders Jönsson
 • Anita Jacobson-Widding
 • Arne Anderberg
 • Berit Sahlström
 • Curt Dahlgren
 • Franz-Michael A. Rundquist
 • Göran Andersson
 • Jan von Konow
 • Kjell A. Johansson
 • Lennart Weibull
 • Mai Palmberg
 • Michael Bogdan
 • Olof Axelsson
 • Paul Sinclair
 • Ragnar Hall
 • Sven Behrens
 • Ulf Arvidsson
 • Ulf Gärdenfors
 • Åke Holmberg
 • Östen Dahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Moçambique. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mocambique