(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Terrängformer och berggrund

Zambezifloden med Cabora Bassa-dammen delar Moçambique i en låg, sydlig del med vågig yta och en platåartad, högre del i norr och nordväst. Den

(24 av 170 ord)

Klimat

Moçambique har tropiskt savannklimat och påverkas i viss mån av den varma

(12 av 83 ord)

Växtliv

Vegetationen består huvudsakligen av öppna torrskogar eller savanner med torniga buskmarker som domineras av bl.a. ett

(16 av 112 ord)

Djurliv

Det finns ca 75 arter däggdjur förutom gnagare och fladdermöss, bl.a. många av de typiska afrikanska större däggdjuren. På savannerna finns bl.a. leopard,

(23 av 159 ord)

Naturskydd

Moçambique hade 2010 sex nationalparker, bl.a. Gorongosa nordväst om Beira med

(11 av 36 ord)

Medverkande

  • Arne Anderberg
  • Ragnar Hall
  • Sven Behrens
  • Ulf Gärdenfors
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Natur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mocambique/natur