(1 av 1 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Tidig historia

I början av 1900-talet dominerade rösträttsfrågan och försvarsfrågan, medan de ekonomiska frågorna ännu spelade en jämförelsevis undanskymd roll. Den konservativa politiken formades i ett växelspel mellan tre dominerande intressegrupperingar: jordbrukarna, ämbetsmännen och näringslivet.

Allmänna valmansförbundet

(35 av 248 ord)

Ökad tonvikt vid de makroekonomiska frågorna

Regeringsprogrammet från 1928 (Arvid Lindman) flyttade fram de liberala positionerna i den ekonomiska politiken. Högern hade samma år i det så kallade kosackvalet framträtt som den främsta försvararen av marknadshushållningen mot de socialdemokratiska attackerna.

(34 av 236 ord)

Partiet lockar till sig medelklassen

I slutet av 1940-talet gjorde de yngre, anförda av Jarl Hjalmarson, ett förnyat försök att få socialpolitiken högst på dagordningen, dock utan resultat. Under Hjalmarsons ordförandeskap (1950–61) fick i stället skattefrågorna en mer central roll än tidigare. Genom krav på lägre skatter och ägardemokrati skulle medelklassen förmås att stödja partiet. Andra centrala

(52 av 369 ord)

Tydlig förespråkare för det borgerliga alternativet

Genom en effektiv opinionsbildning, med målet att vara den ledande opponenten mot socialdemokratin och den tydligaste förespråkaren för det borgerliga alternativet, ryckte Moderaterna åt sig initiativet på den

(28 av 194 ord)

Carl Bildt bildar regering

Inför valet 1991 slöt Moderata samlingspartiet och Folkpartiet liberalerna en politisk allians, ”Ny start för Sverige”. Efter den

(18 av 126 ord)

Alliansen bildas

I valet 2002 gick partiet kraftigt tillbaka och tappade 7,6 procentenheter. Valnederlaget ledde till att en kraftig intern kritik riktades mot den sittande partiledningen. År 2003 efterträdde Fredrik Reinfeldt Lundgren som partiordförande. Under Reinfeldt omprövade partiet sin politik och under etiketten ”nya moderaterna” närmade man sig den politiska mittfåran.

Inför valet 2006 formade partiet, tillsammans med

(54 av 380 ord)

Medverkande

  • Frans af Schmidt
  • Fredrik Melander
  • Olof Ehrencrona
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Historia. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/moderata-samlingspartiet/historia