molekyl [-ky:ʹl] (franska molécule, av nylatin moleʹcula, diminutivform av latin moʹles ’massa’ ’(jord)-hög’), atomer sammanbundna

(15 av 107 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Molekylbegreppets utveckling och innebörd

Bilden av molekylernas uppbyggnad och struktur kom ursprungligen från kemiska experiment. Kemisterna såg molekylerna som uppbyggda av atomer i bestämda proportioner. De kunde isolera, identifiera och konstruera (syntetisera) en lång rad olika ämnen/molekyler. Kemisk analys gav information om vilka atomslag som ingick i ett ämne och i vilka proportioner. Ur enkla fysikaliska mätningar, t.ex. vägning av en viss volym av en gas eller mätning av fryspunktssänkningen för en lösning (kryoskopi),

(70 av 500 ord)

Molekylers struktur och egenskaper

Ett molekylärt ämnes egenskaper, t.ex. stabilitet, reaktivitet, kokpunkt, smältpunkt, smältvärme, värmekapacitet, brytningsindex, ljusabsorption och andra växelverkansegenskaper i förhållande till strålning, bestäms i huvudsak av motsvarande molekylers egenskaper. Förutom dessa egenskaper, vill man ofta bestämma molekylens geometri (den tredimensionella molekylstrukturen). Härmed menar man atomernas avstånd från varandra (bindningsavstånd) såväl som de vinklar mellan bindningarna (bindningsvinklar) man kan behöva för att beskriva strukturen (se bild). De relativa atomplaceringar man då kan ange är av begränsad precision, inte bara på grund av mätfel

(80 av 847 ord)

Växelverkan mellan molekyler

Det är viktigt att förstå de isolerade molekylernas egenskaper men också vad som händer när molekylerna träffar på och växelverkar med varandra. Då kan energi överföras och reaktioner ske. Ökar vi

(31 av 220 ord)

Reaktioner mellan molekyler

När molekyler stöter på varandra kan de också reagera och bilda nya molekyler. I luft kan vi ur kväve, N2, och syre, O

(23 av 167 ord)

Molekyler och liv

Den stora stabilitet som kännetecknar kovalenta kemiska bindningar vid de temperaturförhållanden som råder på ytan av vår planet, samt de oerhört många kombinationsmöjligheter som finns för att bilda olika molekyler, främst kolföreningar, är sannolikt två viktiga faktorer då vi söker förklara uppkomsten av de

(44 av 310 ord)

Medverkande

  • Bengt Nordén
  • Sture Nordholm
Källangivelse
Nationalencyklopedin, molekyl. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/molekyl