molybdeʹn (senlat. molybdaeʹna ’bly’, ’blymalm’, av grekiska molyʹbdaina ’blyklump’, av moʹlybdos

(11 av 51 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Förekomst

Molybden är liksom volfram ca 100 gånger mer sällsynt än det lättaste elementet i samma grupp i periodiska systemet, krom. Medelhalten i jordskorpan

(23 av 158 ord)

Framställning och produktion

År 1989 uppskattades ca 40 % av molybdenproduktionen ske direkt i anslutning till brytning av molybdenglans, medan drygt 50 % erhölls som biprodukt vid kopparframställning. I båda fallen

(28 av 182 ord)

Egenskaper

I naturen är molybden en blandning av sju stabila isotoper (jämför faktaruta). I massiv form är metallen glänsande, silvervit, elastisk och mycket hård.

(23 av 160 ord)

Användning

Av världsproduktionen 1989 användes ca 80 % inom järn- och stålindustrin, ca 10 % för framställning av superlegeringar och ca 10 %

(22 av 132 ord)

Biologisk roll

Molybden utgör mikronäringsämne för bakterier, svampar och gröna växter och förekommer i mark och vatten huvudsakligen i form av anjonen molybdat. Det ingår i olika enzymer, bl.a. i nitrogenas, som katalyserar en del bakteriers bindning av luftkväve. I viss

(39 av 276 ord)

Föreningar

I sina kemiska föreningar har molybden oxidationstal mellan −2 och +6; Mo(VI) är stabilast. Koordinationstalen runt metalljonen varierar mellan 4 och 8. Kemiskt är molybden mycket likt volfram.

Molybden(VI)oxid, molybdentrioxid, MoO3, är den tekniskt viktigaste molybdenföreningen och startmaterial för syntes av alla andra föreningar. Den är ett

(47 av 363 ord)

Historia

Under 1700-talet gick både molybdenglans och grafit under namnet molybdenae. År 1754 fann Bengt Andersson Qvist (1726–99) att molybdenglans

(19 av 135 ord)

Medverkande

  • Germund Tyler
  • Lars Ivar Elding
  • Leif Hambraeus
  • Per Lundberg

Litteraturanvisning

”Molybdenum and molybdenum compounds”, Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry A16 (5:e upplagan 1990).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, molybden. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/molybden