Montenegro ses som ett medelinkomstland och har ett näringsliv som genomgått stora förändringar under de senaste tjugofem åren. Landet har gått från att vara en delstat med planekonomi inom federationen Jugoslavien till att vara en självständig stat som bygger upp en fri marknadsekonomi. Särskilt snabba var förändringarna 2006–08. Samtidigt har landet blivit känsligt för ekonomiska förändringar i omvärlden. Två verksamheter, aluminium- och stålframställning, har under senare år bidragit till mer än hälften av exportinkomsterna. En tredje inkomstkälla är turismen.

Montenegro

(80 av 749 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Jordbruk

Cirka 38 procent av landets areal används för någon form av jordbruksproduktion. Mer än nio tiondelar därav är lågproduktiv betesmark, främst för kor och får. Resten är åkermark, fruktodlingar, vingårdar och köksträdgårdar. De flesta gårdarna är små och ägorna är uppsplittrade i spridda tegar. Numera

(45 av 315 ord)

Skogsbruk

Landets första heltäckande inventering av skogsmarken genomfördes 2010. Den visade att den produktiva skogsmarken är betydligt mer omfattande än vad man tidigare

(22 av 157 ord)

Fiske

Havsfiske bedrivs i liten skala, huvudsakligen med ålderstigen utrustning. I första hand fiskas skarpsill, sardiner,

(15 av 103 ord)

Mineral

Gruvbrytningen bidrog 2010 med 1,5 procent till BNP och 1,4 procent till sysselsättningen. Främst utvinns brunkol (se Energi), bauxit och havssalt. För landets ekonomi spelar bauxitutvinningen en viktig roll men internationellt sett är den numera mycket liten. Andra värdefulla mineral förekommer också, till exempel bly, zink

(46 av 322 ord)

Energi

Energiförsörjningen tillgodoses delvis genom stora inhemska tillgångar på brunkol och vattenenergi, men all olja och naturgas som används måste än så länge importeras. De flesta år har ca två tredjedelar av elektriciteten kommit från vattenkraftverk och en tredjedel från landets enda koleldade värmekraftverk. En osäker och otillräcklig tillgång på elkraft är dock ett

(53 av 373 ord)

Industri och service

Metallindustrin tillsammans med livsmedels- och tobaksindustrin svarar för fyra femtedelar av all industriell tillverkning i landet. Därtill kommer produktion av byggmaterial och konsumtionsvaror som tyger, kläder och skor. I det skogrika norra Montenegro har sågverk och annan enklare träindustri viss betydelse.

Metallindustrin innefattar landets två i särklass största företag, KAP (aluminiumsmältverk) och Tosçelik Nikšić (stålverk), och är den bransch som är viktigast för landets ekonomi.

(65 av 458 ord)

Utrikeshandel

Under 1990-talet då Montenegro tillsammans med Serbien utgjorde en stat var utrikeshandeln mycket liten till följd av krig och internationella handelssanktioner. Sedan fred inträtt ökade handeln successivt, framför allt sedan Montenegro blivit självständigt 2006.

(34 av 236 ord)

Medverkande

  • Solveig Mårtensson
Källangivelse
Nationalencyklopedin, Näringsliv och ekonomi. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/montenegro/näringsliv-och-ekonomi