mossor, bryofyter, Bryoʹphyta, gemensamt namn på de tre växtklasserna levermossor, nålfruktmossor och bladmossor. Grupperna, som tillsammans omfattar mellan 15 000 och 50 000 arter (varav drygt 1 000 i Sverige), representerar ett utvecklingsstadium mellan vissa gröna alger (bl.a. kransalger) och ormbunksväxterna, men är i övrigt mycket olika varandra och utgör skilda utvecklingslinjer. Arterna är i huvudsak landlevande, även om många återfinns i sötvatten, och de karakteriseras av bl.a. sin i allmänhet blygsamma storlek. Skott som står upp utan stöd från omgivande vegetation kan

(83 av 643 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Utvecklingshistoria

Mossorna har förmodligen utvecklats tidigt i landväxternas historia, men är ändå sällsynta som fossil. De äldsta

(16 av 111 ord)

Medverkande

  • Birger Granström
  • Else Marie Friis
  • Lars Hedenäs

Litteraturanvisning

T. Hallingbäck & I. Holmåsen, Mossor: En fälthandbok ( 2:a upplagan 1985);
L. Hedenäs, ”Ekonomisk bryologi – en översikt över mossornas praktiska användbarhet”, Svensk Botanisk Tidskrift 1991.
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mossor. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mossor