mutation (latin mutaʹtio ’förändring’, av muʹto ’förändra’), bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

Mutationer kan uppkomma i alla typer av celler och ärvs när cellen delar sig och

(33 av 231 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Punktmutationer

En mutation som innebär att en enstaka kvävebas i DNA-sekvensen har bytts ut mot en annan kallas bassubstitution. Om basutbytet inträffar i någon av de två första baserna i en triplett (se genetiska koden) kommer denna

(36 av 257 ord)

Blockmutationer

Blockmutationer som omfattar tillskott, bortfall eller omkastning av större eller mindre DNA-segment.

En mutation som innebär att ett kromosomsegment flyttas från sin normala position och skjuts in på felaktig plats i samma eller i

(34 av 238 ord)

Mutationer och evolution

Duplikationer, som leder till att arvsmassan hos en art kommer att innehålla två kopior av en DNA-sekvens, är en viktig evolutionär mekanism. Till en början är en ny kopia av en gen ofta funktionellt överflödig, och den kan också medföra

(40 av 279 ord)

Medverkande

  • Nils Mandahl
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mutation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mutation