mykensk kultur [-ke:ʹ-] (efter Mykene), benämning på den sena bronsålderskulturen under den s.k. senhelladiska perioden (ca 1550–1050 f.Kr.) på Greklands centrala fastland med närbelägna öar samt på Peloponnesos. Se även Grekland (Förhistoria) och helladisk kultur.

Övergången från mellan- till senhelladisk tid (ca 1650–1500 f.Kr.) präglades av förändringar i samhällsstruktur och gravskick. Det synbarligen egalitära mellanhelladiska samhället avlöstes av ett hierarkiskt system, där orter som Mykene,

(65 av 464 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Språk och skrift

Se mykensk grekiska och linear B.

(6 av 6 ord)

Gravskick och religion

Den tydliga påverkan från den minoiska kulturen har ofta föranlett forskare att tala om ”minoisk–mykensk religion”. Det minoiska inflytandet, särskilt tydligt inom konsten, var dock sannolikt av ytligt slag och

(30 av 210 ord)

Konst och arkitektur

I såväl stil som ikonografi var likheterna med minoisk konst under den mykenska periodens första århundraden så stora att det i många fall är svårt eller omöjligt att avgöra om t.ex. ett sigill eller en guldring tillverkats på Kreta eller fastlandet, och på

(43 av 305 ord)

Medverkande

  • Pontus Reimers
  • Robin Hägg

Litteraturanvisning

J. Chadwick, The Mycenaean World (1976);
Oliver T.P.K. Dickinson, The Origins of Mycenaean Civilization (1977);
A. Furumark, Mycenaean Pottery 1–3 (1972–92);
S. Hood, The Arts in Prehistoric Greece (1978);
S. Immerwahr, Aegean Painting in the Bronze Age (1990);
W. Taylour, The Mycenaeans (2:a upplagan 1983).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, mykensk kultur. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/mykensk-kultur