narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar. Eftersom all icke-medicinsk användning av narkotika är olaglig i Sverige är alltså ur juridisk synvinkel

(31 av 215 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsaker till narkotikamissbruk

Det finns inte någon allmänt accepterad förklaring till att vissa människor

(11 av 62 ord)

Den drogfokuserade modellen

Drogproblem beror på drogernas farmakologiska effekter, som skapar psykiskt och i

(11 av 56 ord)

Inlärningsmodellen

Användning av droger lärs ut av mer erfarna användare till nybörjare,

(11 av 50 ord)

Symtommodellen

Droganvändning är ett symtom på andra problem i samhället (fattigdom, diskriminering, utanförskap) och hos individen (psykiska

(16 av 108 ord)

Den biomedicinska modellen

Drogberoendet ses inom denna modell som en kronisk hjärnsjukdom som beror

(11 av 51 ord)

Sjukdomsmodellen

Denna modell har en stark ställning genom sin koppling till självhjälpsorganisationerna Anonyma

(12 av 80 ord)

Utbredning

För produktionen av narkotika som framställs ur växter svarar framför allt länder i Sydamerika (kokain), Nordafrika (cannabis) och Asien (heroin, cannabis), men numera odlas cannabis i inomhusodlingar över hela världen, inklusive Sverige. Syntetiska droger som amfetamin, ecstasy och LSD kan tillverkas överallt. Som producent av det som kallas nya psykoaktiva substanser (NPS) har Kina utmärkt sig. Distributionen av NPS har i växande utsträckning skett via näthandel.

Cirka 5,5 procent av världens befolkning mellan 15

(74 av 522 ord)

Karriärmodellen

Tre amerikanska forskare – Harold Alksne, Louis Lieberman och Leon Brill – presenterade redan 1967 en modell för att visa hur missbruket av heroin utvecklades som en process över tid, i ett slags ”karriär”. Modellen har i Sverige använts för att ge en generell beskrivning av hur droganvändning utvecklas.

Till förutsättningarna hör att det finns tillgång till droger. Med i bilden finns även sociala och psykologiska faktorer som bidrar till att

(71 av 502 ord)

Fysiska och psykiska komplikationer

Personer som har ett narkotikaberoende löper risk att drabbas av olika sjukdomar till följd av missbruket. Vanan att injicera med orena sprutor och kanyler har gett hög frekvens av både hepatit B och hepatit C. Den allvarligaste infektionen som sprids på detta sätt är HIV. Man kan få lokala inflammationer i blodkärlen (tromboflebiter) och varbölder vid injektionsstället. Ibland

(58 av 405 ord)

Behandlingsmetoder

Ansvaret för behandling för personer med narkotikaproblem är delat mellan sjukvården och socialtjänsten. Öppenvård bedrivs i regi av både sjukvården och socialtjänsten och lämpar sig bäst för personer som ännu inte är alltför nedgångna av sin narkotikaanvändning och som har tillgång till ett socialt nätverk med personer som inte

(49 av 344 ord)

Prognos vid narkotikamissbruk

Många av dem som av och till använder narkotika kan ofta med relativt blygsamma insatser lämna sitt missbruk. Det finns dessutom en kategori som slutar på egen hand,

(28 av 199 ord)

Medverkande

  • Bengt Svensson
  • Jörgen Malmquist
  • Ola Thulin

Litteraturanvisning

K. Tunving & T. Nordegren, Droger A–Ö (2:a upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, narkotikamissbruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/narkotikamissbruk