narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar. Eftersom all icke-medicinsk användning av narkotika är

(23 av 160 ord)
Vill du få tillgång till hela artikeln?

Orsaker till narkotikamissbruk

Det finns inte någon allmänt accepterad enhetlig förklaring till att vissa

(11 av 27 ord)

Genetiska teorier

Adoptions- och tvillingstudier har visat att genetiska faktorer kan vara av

(11 av 40 ord)

Självmedicineringsteorin

Självmedicineringsteorin är den bäst underbyggda av teorierna. Det är nämligen väl

(11 av 53 ord)

Psykologiska teorier

Dessa teorier kan indelas i två huvudgrupper, dels inlärningspsykologiska, där drogberoendet

(11 av 61 ord)

Sociologiska teorier

Dessa teorier ser drogmissbruk som ett resultat av samhällets normupplösning och

(11 av 63 ord)

Politiska och ekonomiska teorier

I de industrialiserade länderna finns en stor efterfrågan på illegal narkotika.

(11 av 53 ord)

Utbredning

För produktionen av narkotika svarade tidigare framför allt vissa länder i Sydamerika (kokain), Afrika (cannabis) och Asien (heroin, cannabis), medan konsumtionen ägde rum i de industrialiserade länderna. I dag har utvecklingsländerna själva fått stora narkotikaproblem (kokain i Latinamerika, heroin i Sydöstasien). I västvärlden har narkotikaepidemierna alltid först brett ut sig i USA för att med några års fördröjning drabba Europa. Illegal framställning av amfetamin och besläktade substanser för den europeiska

(68 av 479 ord)

Missbrukarkarriären

Studier från flera håll i världen har visat att narkomanin har sitt eget relativt konstanta förlopp, den s.k. missbrukarkarriären. Narkomanen genomgår ett antal stadier, vilket brukar ta ungefär tio år, ibland ända upp till tjugo, förutsatt att missbrukaren överlever. Den första delen, vägen in

(44 av 308 ord)

Fysiska och psykiska komplikationer

Narkomaner lider av en mängd olika sjukdomar som följd av missbruket. Vanan att injicera med orena sprutor och kanyler har gett hög frekvens av hepatit B. Man har också funnit att hepatit C är en ännu mer spridd infektion i denna grupp. Den allvarligaste infektionen som sprids på detta sätt är HIV. Man kan få lokala inflammationer i blodkärlen (tromboflebiter) och varbölder vid injektionsstället. Ibland uppträder

(64 av 454 ord)

Behandlingsmetoder

Behandling av narkomaner sker på sjukhus, i öppen vård och på olika typer av behandlingshem, familjehem eller andra institutioner. Avgiftning från ett mer omfattande missbruk måste mestadels ske på sjukhus. Gemensamt för de flesta narkomaner som läggs in för avgiftning på sjukhus

(41 av 292 ord)

Prognos vid narkotikamissbruk

Prognosen vid narkomani bestäms av bl.a. om narkomanen fått vård eller inte, var i karriären han befinner sig och typen av missbrukspreparat. Många av

(24 av 168 ord)

Medverkande

  • Jörgen Malmquist
  • Ola Thulin

Litteraturanvisning

K. Tunving & T. Nordegren, Droger A–Ö ( 2:a upplagan 1997).
Källangivelse
Nationalencyklopedin, narkotikamissbruk. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/narkotikamissbruk